SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH PRZEDSZKOLI 2022/23

Pobierz KATALOG w wersji PDF do druku


KATALOG SZKOLEŃ DLA RAD PEDAGOGICZNYCH PRZEDSZKOLI

OBSZAR 1: WARSZTATY MUZYCZNO-TANECZNE:

OBSZAR 2: LOGORYTMIKA, LOGOPEDIA DLA NIE-LOGOPEDÓW I ROZWÓJ MOWY DZIECI

OBSZAR 3: KODOWANIE PRZEZ ZABAWĘ I ROBOTYKA W PRZEDSZKOLU

OBSZAR 4: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE – ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH NAUCZYCIELI

OBSZAR 5: DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY W PRZEDSZKOLU

OBSZAR 6: WARSZTATY PLASTYCZNE

OBSZAR 7: ANIMACJE DLA DZIECI

OBSZAR 8: WARSZTATY ARTYSTYCZNO-TEATRALNE

OBSZAR 9: PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSZKOLAK (ROZWIJANIE KREATYWNOŚCI
I EDUKACJA FINANSOWA DLA DZIECI)

OBSZAR 10: ORGANIZACJA WYDARZEŃ I PROJEKTÓW W PRZEDSZKOLU

OBSZAR 11: PRACA Z DZIEĆMI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
W PRZEDSZKOLU

OBSZAR 12: WSPIERANIE ROZWOJU KOMPETENCJI SPOŁECZNO-EMOCJONALNYCH PRZEDSZKOLAKÓW

OBSZAR 13: DZIECKO UKRAIŃSKIE W POLSKIM PRZEDSZKOLU

OBSZAR 14: DOBROSTAN NAUCZYCIELI I DZIECI, PSYCHOLOGIA W PRZEDSZKOLU

SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA

SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA

KATALOG SZKOLEŃ DLA RAD PEDAGOGICZNYCH SZKÓŁ

KATALOG SZKOLEŃ DLA RAD PEDAGOGICZNYCH SZKÓŁ

    Skontaktuj się
    Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
    tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl