Elementy Integracji Sensorycznej w placówce przedszkolnej. Praktyczne podejście do profilaktyki pracy z grupą oraz zajęć terapeutycznych oczami praktyka

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego oraz specyfika i dynamika zmian rozwojowych dzieci wymaga kompleksowych oddziaływań na płaszczyźnie zapobiegawczej. Wiele dzieci w większym bądź mniejszym stopniu przejawia zaburzenia z zakresu integracji zmysłów, co stanowi wyzwanie dla ich funkcjonowania.

Odpowiednia stymulacja dziecka oraz zapewnienie potrzeby ruchu jest podstawą jego harmonijnego rozwoju. Zdobycie podstaw wiedzy z zakresu zaburzeń i integracji sensorycznej daje nauczycielowi zaplecze do wczesnego rozpoznawania nieprawidłowości w tym zakresie, planowania działań wspierających rozwój ucznia oraz stwarzania szans do poprawy jakości funkcjonowania na różnych płaszczyznach.

Dzięki wiedzy przekazanej na szkoleniu nauczyciel zdobędzie postawy teoretyczne i praktyczne do wczesnego wykrywania przejawów zaburzeń sensorycznych a także do pierwszych działań zapobiegawczo-naprawczych na tej płaszczyźnie.

Odpowiednio dobrane aktywności oraz umiejętność doboru właściwych bodźców mogą odmienić prace każdego. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnością, a także dzięki gotowym pomysłom do pracy, z łatwością każdy uczestnik wzbogaci swoje działania w pracy wychowawczej, dydaktycznej oraz terapeutycznej w zgodzie z specyfika rozwojową grupy. Szkolenie pokaże również jak, w łatwy i przyjemny sposób, wykorzystywać proste przyrządy oraz przybory gimnastyczne bez konieczności kupowania drogiego, profesjonalnego sprzętu. Pokazuje możliwość wykorzystania elementów tej metody podczas planowania zajęć o różnym charakterze w oparciu o gotowe pomysły zabaw i ćwiczeń.

Zaproponowane aktywności możliwe są do wykorzystania podczas pracy z całą grupą a także podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, czy rewalidacji.

Zachęcamy do poszerzenia wiedzy z zakresu wykorzystania elementów integracji sensorycznej poprzez udział w szkoleniach: „Moje raczki mają moc” oraz „Polonistyczny Mistrz”.


Korzyści z udziału Rady pedagogicznej w szkoleniu:

Uczestnik:

 • zdobędzie wiedzę i bazę materiałów przydatna w organizacji zajęć w przedszkolu i szkole,
 • dowie się jak z rzeczy codziennego użytku wykonać atrakcyjne pomoce do zajęć,
 • zdobędzie podstawową wiedzę nt. integracji sensorycznej,
 • zdobędzie podstawową wiedzę nt. wczesnej profilaktyki zaburzeń sensorycznych oraz ich przejawów,
 • poszerzy warsztat pracy o nowe metody aktywizujące oraz praktyczne działanie,
 • pobudzi swoją twórczość w zakresie organizacji zajęć,
 • analizuje swoją prace i zastosowane metody,
 • podchodzi kreatywnie i elastycznie wobec swojej pracy z dziećmi,
 • potrafi modyfikować swoje działania w oparciu o specyfikę i dynamikę grupy oraz aktywności dzieci przejawiane podczas zajęć.

Program:

 • teoria integracji sensorycznej – krótki zarys teoretyczny. Omówienie zmysłów bazowych,
 • problematyka zaburzeń sensorycznych w szkole i przedszkolu. Wczesne rozpoznawanie symptomów zaburzeń integracji sensorycznych, dalsze postępowanie,
 • integracja sensoryczna w przedszkolu i szkole – możliwość wykorzystania jej elementów podczas zajęć,
 • zbiór aktywności w formie aktywizującej – przykłady konkretnych ćwiczeń i pomocy dydaktycznych:
  • w obszarze propriocepcji,
  • w obszarze przedsionkowym,
  • koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • w obszarze dotyku,
  • słuchu,
  • wzroku,
  • smaku i węchu
 • wademecum ratunkowe, czyli jak za pomocą krótkich zabaw lub ćwiczeń poradzić sobie w trudnych sytuacjach szkolnych i przedszkolnych.

Możliwa forma szkoleń:

Forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat w siedzibie placówki (zapytaj o możliwość dojazdu),
 • szkolenie online.

Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

Odbiorcy:

nauczyciele przedszkola

Prowadząca: Agnieszka Szczelina-Szczotka

Pedagog, terapeuta, animator. Posiada wykształcenie z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapii pedagogicznej, autyzmu, zespołu Aspergera i innych zaburzeń rozwojowych oraz integracji sensorycznej. Nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta, wykładowca. Współpracowała z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, prowadząc przedmioty z zakresu arteterapii, metodyki edukacji plastycznej, a także pracy korekcyjno-kompensacyjnej. Autorka programu i innowacji „Moje raczki mają moc” oraz publikacji naukowej “Art. Therapy as an Educational Intervention Focused on Social Relations of Children at a Younger School Age” opublikowanego w Kontekstach Pedagogicznych w roku 2019. Zajmuje się badaniem możliwości stosowania arteterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, innowacyjnymi i aktywizującymi metodami nauczania dzieci w wieku przedszkolnym. Miłośniczka eksperymentów nie tylko tych przyrodniczych, ale i artystycznych. W działaniach artystycznych stara się balansować pomiędzy swobodną ekspresją twórczą i umiejętnościami technicznymi. Stara się łączyć ponadczasowe metody z nutką nowoczesności. Podczas codziennej pracy kieruje się niezahamowaną ciekawością dziecięcą i możliwościami, jakie niesie praca z młodym człowiekiem.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne l(w standardowym programie)

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl