Forma szkoleń

Szkolenia stacjonarne

  • Szkolenia rad pedagogicznych na terenie Państwa placówki
  • Szkolenia indywidualne w Krakowie

Szkolenia online

  • Telekonferencje na żywo dla rad pedagogicznych
  • Szkolenia webinarowe dla nauczycieli indywidualnych
  • Nagrane i aktualizowane kursy na platformie e-learning

Akredytacja i finansowanie

Tytuł akredytowanej placówki doskonalenia nauczycieli nadany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Numer decyzji: NP-III.5470.3.2020.KL, wpis do ewidencji niepublicznych placówek pod numerem 76/2020.

Nowoczesna oferta, wysoki poziom merytoryczny i metodyczny, staranny dobór ekspertów oraz miarodajny sposób ewaluacji

Możliwość finansowania szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a)

Zaświadczenie

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie na wzorze MEN o ukończeniu kursu doskonalącego dla nauczycieli, wydawane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Zaświadczenie
  • Dokument zawiera szczegółowy zakres ukończonej formy doskonalenia.
  • Ma on wysoką wartość i jest ceniony w procesie dokumentowania awansu zawodowego.

Kadra

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EDUKACJA INTERAKTYWNA to zespół ekspertów-praktyków z bogatym doświadczeniem.

Poznaj grono naszych trenerów i ich obszary specjalizacji

Agnieszka Szefer-Trela

Wybierz szkolenie dla siebie i swojej placówki z katalogu online: