Forma szkoleń

Szkolenia stacjonarne

 • Szkolenia rad pedagogicznych na terenie Państwa placówki
 • Szkolenia indywidualne w Krakowie

Szkolenia online

 • Telekonferencje na żywo dla rad pedagogicznych
 • Szkolenia webinarowe dla nauczycieli indywidualnych
 • Nagrane i aktualizowane kursy na platformie e-learning
Z myślą o uczniach dziś i jutro

Nauczyciel dzięki naszym szkoleniom:

 • wzmacnia kompetencje cyfrowe i umiejętności interpersonalne,
 • otrzymuje narzędzia potrzebne w pracy z dzisiejszymi uczniami oraz sprawdzone propozycje rozwiązywania ich trudności,
 • nadąża za szybkimi zmianami i jeszcze lepiej rozumie rzeczywistość dzisiejszego ucznia,
 • otrzymuje wskazówki, jak rozwijać w uczniach kompetencje przyszłości.

Akredytacja i finansowanie

Tytuł akredytowanej placówki doskonalenia nauczycieli nadany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Numer decyzji: NP-III.5470.3.2020.KL, wpis do ewidencji niepublicznych placówek pod numerem 76/2020.

Co to oznacza dla Państwa?

Nowoczesna oferta, wysoki poziom merytoryczny i metodyczny, staranny dobór ekspertów oraz miarodajny sposób ewaluacji

Możliwość finansowania szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a)

Zaświadczenie

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie na wzorze MEN o ukończeniu kursu doskonalącego dla nauczycieli, wydawane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Zaświadczenie
 • Dokument zawiera szczegółowy zakres ukończonej formy doskonalenia.
 • Ma on wysoką wartość i jest ceniony w procesie dokumentowania awansu zawodowego.

Kadra

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EDUKACJA INTERAKTYWNA specjalizuje się w tematyce rozwoju kompetencji cyfrowych i interpersonalnych. To zespół ekspertów-praktyków z bogatym doświadczeniem.

Poznajmy się

Agnieszka Szefer-Trela

Wybierz szkolenie dla siebie i swojej placówki