ODN Edukacja Interaktywna w Krakowie

SPECJALIZACJA:

Rozwój kompetencji cyfrowych, psychologia i komunikacja interpersonalna

DOŚWIADCZENI TRENERZY:

Grono specjalistów z bogatym i różnorodnym dorobkiem. Pomagamy nauczycielom rozwijać kompetencje już od ponad 7 lat

AKREDYTACJA MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Nr decyzji NP-III.5470.3.2020. KL.

PLACÓWKA STAWIAJĄCA NA RELACJE I JAKOŚĆ:

Z większością przedszkoli i szkół nawiązujemy długotrwałą współpracę szkoleniową, towarzysząc im w rozwoju, odpowiadającemu bieżącym potrzebom i strategicznemu działaniu w edukacji.

FINANSOWANIE:

Nasze szkolenia mogą być finansowane ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli, zgodnie z warunkami prowadzenia form doskonalenia dla nauczycieli, zawartymi w ustawie Karta Nauczyciela – art. 70a

ZAŚWIADCZENIA

Wystawiamy zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach w formie papierowej dla każdego uczestnika, zgodnie z Rozporządzeniem MEN

Nasza kadra

Agnieszka Szefer-Trela
– NOWOCZESNE TECHNOLOGIE,
TIK W EDUKACJI, KODOWANIE, ROBOTYKA
– ORGAN PROWADZĄCY ODN EI

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

 

Natalia Trela –
SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE,
TERAPIA, AUTYZM,
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ INTEGRACYJNĄ
– DYREKTOR ODN EI

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

 

Katarzyna Sęk – SPECJALISTKA DS. ADMINISTRACYJNYCH I LOGISTYCZNYCH ODN EI

Dr Marta Majorczyk

Psycholog, psychoterapeuta systemowy, psychopedagog, pedagog, doradca rodzinny, trener, animator rozwoju (coach, mentor, tutor), badacz i wieloletni nauczyciel akademicki.

Autorka kilkudziesięciu prac naukowych, tekstów popularno-naukowych, analiz i opracowań o tematyce rodzinnej, rozwoju, wychowania i opieki oraz neurodydaktyki. Uczestniczka kilkudziesięciu konferencji naukowych i metodycznych. Stały współpracownik pism branżowych, takich jak: “Wczesna Edukacja”, „Dyrektor Szkoły”, „Sygnały. Miesięcznik Wychowawcy”, „Bliżej Przedszkola”, „Newsweek Psychologia” i wielu innych. Na co dzień łączy praktykę z teorią. Komentator przemian w edukacji, wychowaniu i rodziny w mediach. Współpracowała z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK w ramach kampanii społecznej „Nie zagub dziecka w sieci”. Prowadzi autorskie szkolenia w następujących obszarach: współpraca placówki oświatowej z rodzicami dziecka/ucznia, procesu opiekuńczo-wychowawczego, dziedzin wychowania, metodyki opiekuńczo-wychowawczej, diagnozy psychopedagogicznej w pracy nauczyciela, wychowawcy, efektywnego nauczania, neurotreningu w edukacji, profilaktyki, treningu umiejętności wychowawczych, prowadzenia procesów grupowych w klasie szkolnej.

Małgorzata Cużytek

Magister psychologii i pedagogiki, Trener Umiejętności Społecznych z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany Trener Zastępowania Agresji, doktorantka w Instytucie Psychologii UJ.

Pracuje z młodzieżą i dorosłymi w obszarze podnoszenia kompetencji społecznych, komunikacji i asertywności. Od 18 lat szkoli pracowników oświaty (nauczycieli, dyrektorów, specjalistów szkolnych: pedagogów, psychologów) z zakresu wspierania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (specjalizuje się we wspomaganiu osób ze spektrum Autyzmu oraz niepełnosprawnością poznawczą) oraz przeciwdziałania agresji i przemocy. Superwizuje pracę nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Współzałożycielka Fundacji „Falochron” oraz Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”. Realizowała kilka projektów edukacyjnych i badawczych w obszarze edukacji, m.in. międzynarodowy program badawczy „STRONG” (Supportive tools for resilient, open-minded and non-violent grass root work in schools). Wspomaga placówki edukacyjne w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów.

Monika Schmeichel-Zarzeczna

Absolwentka historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła Akademię Liderów Kultury prowadzoną przez wrocławski Ośrodek Kultury i Sztuki, Akademię Animatorów Stowarzyszenia „Klanza” oraz Szkołę Trenerów biznesu Akademii SET. Zawodowo związana z MBP w Lublinie, gdzie pełni funkcję kierowniczą.

Zajmuje się prowadzeniem działań wykorzystujących nowe technologie w edukacji, pisaniem projektów oraz wspieraniem rozwoju osób z różnych grup wiekowych. Pracuje jako trenerka w ogólnopolskich programach dedykowanych nauczycielom i pracownikom sektora kultury.

Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2019 r. wyróżniona przez SPROUC miejscem na Liście 100 osób, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych Polaków.

Monika Wójcik-Przybyłowicz

Specjalistka w zakresie profilaktyki, edukacji, rozwoju osobistego, coachingu, trener z ponad 12-letnim doświadczeniem zdobytym w placówkach oświatowych, placówkach administracji publicznej oraz w obszarze pomocy społecznej. Posiada doświadczenie akademickie, współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, UMCS w Lublinie i Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej.

Autorka wielu programów profilaktycznych m.in.: „Bezpieczny okręt – kierunek profilaktyka” oraz programów szkoleń dla rodzin zastępczych, asystentów rodziny, zatwierdzanych przez Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej. Specjalizuje się w szkoleniach dla pracowników domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy.

Pracuje w obszarze praw mieszkańca, współczesnych kierunków terapii, niepełnosprawności sprzężonej, pracy z osobą dorosłą niepełnosprawną intelektualnie, komunikacji oraz seksualności.

Sylwia Osińska

Broker informacji, specjalistka ds. wykorzystania narzędzi technologicznych.

Rozwój e-kompetencji kształciła podczas studiów “Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna” oraz Studium Przygotowania Pedagogicznego na Uniwersytecie Wrocławskim, a także studiów “Technologie Internetowe” na Politechnice Wrocławskiej. Posiada uprawnienia trenerskie.

Od 17 lat związana z zawodem bibliotekarza. Prowadzi szkolenia w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Brała udział w roli trenera w ogólnopolskich projektach, m. in.: „Latarnicy w akcji” – działania na rzecz edukacji cyfrowej, „Akademia Orange” – kursy komputerowe, obsługa urządzeń mobilnych, „Finanse.. dla Bibliotek” – bankowość elektroniczna i „Tablety w Bibliotece” w porozumieniu z FRSI.

Mieszkając w odległym zakątku kraju, w dużej odległości od kluczowych ośrodków szkoleniowych wie, jak bardzo istotna jest możliwość udziału szkoleniach internetowych. Forma edukacji oraz przekazywane treści nie są mniej wartościowe od stacjonarnych a zdecydowanie mogą ograniczyć dodatkowe trudności organizacyjno-finansowe.

Marta Filipiak

Trener trenerów, psycholog, coach kognitywny, ekspert w zakresie szkoleń i programów rozwojowych, prowadząca zajęcia akademickie, wieloletni menedżer i przedsiębiorca, założycielka FLOW Academy for Trainers, a także instruktorka harcerska w stopniu harcmistrzyni, z 20-letnim doświadczeniem w pracy metodą harcerską z dziećmi i młodzieżą.
Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie SWPS, Zarządzania Personelem w National College of Ireland, kursu trenerskiego w Szkole METRUM, Profesjonalnego Kursu Coachingu w Instytucie Kognitywistyki. Pracuje indywidualnie z klientami jako coach, prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS.

Harcmistrzyni, wieloletnia drużynowa i instruktorka harcerska, pracowała z dziećmi we wszystkich grupach metodycznych, przeszkoliła dziesiątki liderów do pracy z dziećmi i młodzieżą w ZHP. Pełniła funkcję szefowej wydziału starszoharcerskiego przy Głównej Kwaterze ZHP, członkini zarządu Chorągwi Stołecznej ds. Pracy z Kadrą, trenerka Centralnej Szkoły Instruktorskiej, organizowała liczne kursy, szkolenia i inne formy rozwojowe.

 

Monika Wisła

Absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, doświadczony nauczyciel i lektor języka niemieckiego. Doradca metodyczny i konsultant ds. języków obcych, SORE w projektach unijnych, trener, dyplomowany coach.

Szkoleniowiec w zakresie nowoczesnych metod nauczania, bezpieczeństwa i zagrożeń w cyberprzestrzeni, neurodydaktyki w szkolnej ławce, zastosowania TiK w nauczaniu stacjonarnym oraz zdalnym. Pasjonatka nowoczesnych technologii cyfrowych w oświacie.

 

Dr Aleksandra Wrońska

Artystka, arteterapeutka, mediatorka sądowa, wykładowczyni i pedagożka z bogatym doświadczeniem. Ma trzy wielkie pasje tj. sztukę, naukę i psychologię. Między innymi dlatego zajęła się arteterapią, pogłębiając swoją wiedzę na studiach podyplomowych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, właśnie ukończyła kurs Psychologii zorientowanej na proces.

Szkoli pedagogów i nauczycieli prowadząc regularne wykłady na Uczelni Nauk Społecznych dotyczących arteterapii. Prowadzi stacjonarne szkolenia w szkołach i przedszkolach. Jest specjalistką od relacji i komunikacji, tworzy szkolenia dla rodziców, par i rodzin.

Paulina Wójcik

Wokalistka, pedagog. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej (specjalności: Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych oraz Rytmika), a także absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale wokalno – instrumentalnym, specjalność wokalno – aktorska. Jej pasją jest zgłębianie tajników śpiewu dziecięcego. W 2017 roku wydała książkę „Nauczmy dzieci śpiewać!”. Od roku 2010 zbierała cenne doświadczenia pracując z najmłodszymi dziećmi w krakowskich przedszkolach jako nauczycielka rytmiki i współpracowała z krakowskimi chórami jako solistka. Obecnie pracuje jako nauczyciel śpiewu, kształcenia słuchu oraz rytmiki w szkołach muzycznych I stopnia. Stale poszerza swoje umiejętności i wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach, zgłębiając literaturę polską i zagraniczną, a także poszukując własnych metod nauczania i pomysłów na ćwiczenia wokalne i rytmiczne. Prowadzi warsztaty wokalne i rytmiczne oraz lekcje otwarte. Jest członkiem działającego od 2017 roku krakowskiego trio kameralnego.

 

Agnieszka Szczelina-Szczotka

Pedagog, terapeuta, animator. Posiada wykształcenie z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapii pedagogicznej, autyzmu, zespołu Aspergera i innych zaburzeń rozwojowych oraz integracji sensorycznej. Posiada doświadczenie jako animator, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta, wykładowca. Współpracowała z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, prowadząc przedmioty z zakresu arteterapii, metodyki edukacji plastycznej, a także pracy korekcyjno-kompensacyjnej.
Autorka programu i innowacji „Moje raczki mają moc” oraz publikacji naukowej “Art. Therapy as an Educational Intervention Focused on Social Relations of Children at a Younger School Age” opublikowanego w Kontekstach Pedagogicznych w roku 2019.
Zajmuje się badaniem możliwości stosowania arteterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, innowacyjnymi i aktywizującymi metodami nauczania dzieci w wieku przedszkolnym. Miłośniczka eksperymentów nie tylko tych przyrodniczych, ale i artystycznych. W działaniach artystycznych stara się balansować pomiędzy swobodną ekspresją twórczą i umiejętnościami technicznymi. Stara się łączyć ponadczasowe metody z nutką nowoczesności. Podczas codziennej pracy kieruje się niezahamowaną ciekawością dziecięcą i możliwościami, jakie niesie praca z młodym człowiekiem.

Marta Mróz

Nauczyciel – bibliotekarz, biblioterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Na co dzień związana z działaniami Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie.

Prowadzi zajęcia biblioteczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty biblioterapeutyczne i szkolenia dla nauczycieli z zakresu technik koncentracji, kodowania i biblioterapii. W wolnych chwilach gra na skrzypcach.

Katarzyna Sęk – Specjalistka ds. administracyjnych