ODN Edukacja Interaktywna w Krakowie

SPECJALIZACJA:

Rozwój kompetencji cyfrowych, psychologia i komunikacja interpersonalna

DOŚWIADCZENI TRENERZY:

Grono specjalistów z bogatym i różnorodnym dorobkiem. Pomagamy nauczycielom rozwijać kompetencje już od ponad 7 lat

AKREDYTACJA MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Nr decyzji NP-III.5470.3.2020. KL.

PLACÓWKA STAWIAJĄCA NA RELACJE I JAKOŚĆ:

Z większością przedszkoli i szkół nawiązujemy długotrwałą współpracę szkoleniową, towarzysząc im w rozwoju, odpowiadającemu bieżącym potrzebom i strategicznemu działaniu w edukacji.

FINANSOWANIE:

Nasze szkolenia mogą być finansowane ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli, zgodnie z warunkami prowadzenia form doskonalenia dla nauczycieli, zawartymi w ustawie Karta Nauczyciela – art. 70a

ZAŚWIADCZENIA

Wystawiamy zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach w formie papierowej dla każdego uczestnika, zgodnie z Rozporządzeniem MEN

Nasza kadra

Agnieszka Szefer-Trela
– NOWOCZESNE TECHNOLOGIE,
TIK W EDUKACJI, KODOWANIE, ROBOTYKA
– ORGAN PROWADZĄCY ODN EI

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

 

Natalia Trela
– SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE,
TERAPIA, AUTYZM,
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ INTEGRACYJNĄ
– DYREKTOR ODN EI

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

 

Katarzyna Sęk
– SPECJALISTKA DS. ADMINISTRACYJNYCH I LOGISTYCZNYCH ODN EI

Dr Marta Majorczyk
– PLACÓWKA W TRAKCIE I PO PANDEMII, POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA, ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA UCZNIA

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

 

Dr Joanna Zabłocka-Skorek
– EDUKACJA MEDIALNA, SPOŁECZNA I KULTUROWA, KOMUNIKACJA, RELACJE, EDUKACJA FILMOWA I AUDIOWIZUALNA

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

Dr Marcin Skorek
– TECHNIKI RELAKSACYJNE, PANTOMIMA, EDUKACJA MEDIALNA, SPOŁECZNA I KULTUROWA, EDUKACJA FILMOWA I AUDIOWIZUALNA

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

Dr Agnieszka Lasota
– PSYCHOLOGIA DZIECKA, KOMUNIKACJA NIEJĘZYKOWA, SPECYFICZNE ZABURZENIA JĘZYKOWE, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, KRYZYS, ZABURZENIA I ZAKŁÓCENIA ROZWOJOWE

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

 

Małgorzata Cużytek
– KOMPETENCJE KLUCZOWE, WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DZIECI Z SPE, AGRESJA, UZALEŻNIENIA TECHNOLOGICZNE

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

 

Marta Filipiak
– METODA HARCERSKA W EDUKACJI, INTEGRACJA KLASY, ZAJĘCIA TWÓRCZE

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

 

Paulina Wójcik
– KSZTAŁCENIE ZE SŁUCHU, RYTMIKA, ŚPIEW, ZABAWY MUZYCZNO-RUCHOWE

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

 

Agnieszka Szczelina-Szczotka
– EKSPERYMENTY I DOŚWIADCZENIA DLA DZIECI, ROZWÓJ RĘKI, ARTETERAPIA

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

 

Marta Mróz
– TRENING UWAŻNOŚCI, KONCENTRACJI I KREATYWNEGO MYŚLENIA

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

 

Katarzyna Chodoń
– TRADYCYJNE POLSKIE TAŃCE LUDOWE, WARSZTATY TANECZNE, PIEŚNI LUDOWE

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

 

Piotr Tolsdorf – Pan od logorytmiki
– ZABAWY LOGOPEDYCZNE I LOGORYTMICZNE

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

 

Agnieszka Kolanowska
– LOGOPEDIA, TEATR, ZMYSŁY DLA MALUCHA, ROZWÓJ EMOCJONALNO-SPOŁECZNY DZIECKA

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

 

Monika Szopińska
– PEDAGOGIKA TWÓRCZOŚCI, DYNAMIKA PROCESU GRUPOWEGO, SOCJOTERAPIA, ZAJĘCIA KREATYWNE

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

 

Ola Karowska
– DORADZTWO ZAWODOWE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I EDUKACJA FINANSOWA W PRZEDSZKOLU, DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY, PROGRAMOWANIE, WARSZTATY TWÓRCZE

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

 

Monika Wisła
– MNEMOTECHNIKI, MYŚLENIE WIZUALNE, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W EDUKACJI, NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

 

Sylwia Osińska
– KOMPETENCJE CYFROWE, TIK, INTERAKTYWNE ZAGADKI ONLINE

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

 

Michał Twardosz
– BEZPIECZEŃSTWO W SIECI, CYBERPRZEMOC, FONOHOLIZM

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ