ODN Edukacja Interaktywna w Krakowie to akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli

SPECJALIZACJA Ośrodka

Rozwój kompetencji cyfrowych, psychologia i komunikacja interpersonalna

DOŚWIADCZENI TRENERZY

Grono specjalistów z bogatym i różnorodnym dorobkiem, proponujące szeroki wybór tematyczny

AKREDYTACJA MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Nr decyzji NP-III.5470.1.2022. KL. Akredytacja pełna pięcioletnia

PLACÓWKA STAWIAJĄCA NA RELACJE I JAKOŚĆ

Z większością przedszkoli i szkół nawiązujemy długotrwałą współpracę szkoleniową, towarzysząc im w rozwoju, odpowiadając na bieże potrzeby

FINANSOWANIE

Nasze szkolenia mogą być finansowane z budżetu szkoły/przedszkola i organu prowadzącego, ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli, zgodnie z warunkami zawartymi w ustawie Karta Nauczyciela – art. 70a

ZAŚWIADCZENIA

Wystawiamy zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach w formie papierowej dla każdego uczestnika, zgodnie z Rozporządzeniem MEN. Zaświadczenia są unikatowe i posiadają specjalne, rejestrowane numery dla każdego uczestnika

Nasza kadra

Agnieszka Szefer-Trela
– NOWOCZESNE TECHNOLOGIE,
TIK W EDUKACJI, KODOWANIE, ROBOTYKA
– ORGAN PROWADZĄCY ODN EI

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

 

Natalia Trela
– SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE,
TERAPIA, AUTYZM,
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ INTEGRACYJNĄ
– DYREKTOR ODN EI

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

 

Katarzyna Sęk-Irzyk
– SPECJALISTKA DS. ADMINISTRACYJNYCH I LOGISTYCZNYCH ODN EI

Dr Marta Majorczyk
– PLACÓWKA W TRAKCIE I PO PANDEMII, POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA, ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA UCZNIA

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

 

Dr Joanna Zabłocka-Skorek
– EDUKACJA MEDIALNA, SPOŁECZNA I KULTUROWA, KOMUNIKACJA, RELACJE, EDUKACJA FILMOWA I AUDIOWIZUALNA

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

Dr Marcin Skorek
– TECHNIKI RELAKSACYJNE, PANTOMIMA, EDUKACJA MEDIALNA, SPOŁECZNA I KULTUROWA, EDUKACJA FILMOWA I AUDIOWIZUALNA

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

Dr Agnieszka Lasota
– PSYCHOLOGIA DZIECKA, KOMUNIKACJA NIEJĘZYKOWA, SPECYFICZNE ZABURZENIA JĘZYKOWE, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, KRYZYS, ZABURZENIA I ZAKŁÓCENIA ROZWOJOWE

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

 

Małgorzata Cużytek
– KOMPETENCJE KLUCZOWE, WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DZIECI Z SPE, AGRESJA, UZALEŻNIENIA TECHNOLOGICZNE

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

 

Urszula Grygier
– OCENIANIE W MYŚL PRAWA OŚWIATOWEGO, KONSTRUOWANIE I DOSTOSOWYWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH, PPP, EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

 

Paulina Wójcik-Ilnytska
– KSZTAŁCENIE ZE SŁUCHU, RYTMIKA, ŚPIEW, ZABAWY MUZYCZNO-RUCHOWE

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

 

Agnieszka Szczelina-Szczotka
– EKSPERYMENTY I DOŚWIADCZENIA DLA DZIECI, ROZWÓJ RĘKI, ARTETERAPIA

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

 

Krzysztof Ciurej
– OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE, WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI, KONSTRUOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH, TUTORING W SZKOLE

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

 

Michał Twardosz
– BEZPIECZEŃSTWO W SIECI, CYBERPRZEMOC, FONOHOLIZM

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

 

Monika Wisła
– STATUT PLACÓWKI, OCENIANIE, MNEMOTECHNIKI, MYŚLENIE WIZUALNE, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

 

Sylwia Osińska
– KOMPETENCJE CYFROWE, TIK, INTERAKTYWNE ZAGADKI ONLINE

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

 

Piotr Tolsdorf – Pan od logorytmiki
– ZABAWY LOGOPEDYCZNE I LOGORYTMICZNE

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

 

Ola Karowska
– DORADZTWO ZAWODOWE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I EDUKACJA FINANSOWA W PRZEDSZKOLU, DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY, PROGRAMOWANIE, WARSZTATY TWÓRCZE

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ

 

Ewa Kustwan-Mróz
– STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH, PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH, WZMACNIANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY, INTERWENCJE KRYZYSOWE

DOŚWIADCZENIE I LISTA SZKOLEŃ