Urszula Grygier

Nauczyciel dyplomowany i wieloletni doradca metodyczny w zakresie biologii i przyrody.

Ukończyła studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, przyrody, pracy z dzieckiem ze spektrum, coachingu rozwojowego, a także kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą.

Autorka i współautorka licznych publikacji obejmujących problematykę pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach (zespoły integracyjne, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, IPET…) oraz metodyki nauczania.

Ekspert ds. WCAG w ORE, rzeczoznawcza MEiN ds. podręczników, członek zespołu redakcyjnego czasopisma EBiŚ. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli i kadry kierowniczej.

SZKOLENIA PROWADZONE W ODN EDUKACJA INTERAKTYWNA