Innowacje pedagogiczne w szkole i przedszkolu – planowanie, realizacja i dokumentowanie

Szkolenie prezentuje znaczenie działalności innowacyjnej, jako integralnego elementu pracy szkoły lub przedszkola bazując na zapisach prawa oświatowego. Przedstawione zostaną przykładowe innowacje – dobre praktyki. Uczestnicy uzyskają wiedze na temat dokumentowania działań innowacyjnych wraz z propozycją przykładowej dokumentacji.


Korzyści z udziału rady pedagogicznej w szkoleniu:

Uczestnicy:

 • poznają podstawy prawne prowadzenia działań innowacyjnych,
 • analizują dobre praktyki w zakresie wprowadzania innowacji,
 • opisują innowacje możliwe do wprowadzenia w własnej szkole lub przedszkolu,
 • poznają sposoby dokumentowania działań innowacyjnych.

Program:

 • podstawy prawne wprowadzania innowacji,
 • rodzaje innowacji,
 • przykłady dobrych praktyk,
 • dokumentowanie prowadzonych innowacji,
 • ewaluacja wprowadzanych innowacji.

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat w siedzibie placówki (zapytaj o możliwość dojazdu),
 • szkolenie online.

Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

Odbiorcy:

nauczyciele przedszkoli, szkoły podstawowej, dyrektorzy

Prowadząca: URSZULA GRYGIER

Nauczyciel dyplomowany i wieloletni doradca metodyczny w zakresie biologii i przyrody. Ukończyła studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, przyrody, pracy z dzieckiem ze spektrum oraz coachingu rozwojowego a także kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą. Autorka i współautorka licznych publikacji obejmujących problematykę pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach (zespoły integracyjne, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, IPET…) oraz metodyki nauczania. Ekspert ds. WCAG w ORE, rzeczoznawcza MEiN ds. podręczników, członek zespołu redakcyjnego czasopisma EBiŚ. Od wielu prowadzi szkolenia dla nauczycieli i kadry kierowniczej.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl