SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH SZKÓŁ 2022/23

POBIERZ KATALOG dla Rad Pedagogicznych szkół w wersji PDF do druku:


KATALOG SZKOLEŃ DLA RAD PEDAGOGICZNYCH SZKÓŁ

OBSZAR 1: WYZWANIA DLA SZKOŁY W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ I MIGRACJĄ UCZNIÓW

OBSZAR 2: WSPIERANIE DOBROSTANU NAUCZYCIELI

OBSZAR 3: LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W SZKOLE

OBSZAR 4: TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE, BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

 

OBSZAR 5: SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

OBSZAR 6: WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI Z RODZICAMI

OBSZAR 7: RELACJE I EDUKACJA MEDIALNA

 • Konstruktywna komunikacja z uczniem i rodzicem, czyli o relacjach w duchu Porozumienia bez Przemocy (NVC)
 • Metoda Mikro Kręgów – rozwiązywanie konfliktów między uczniami. Nauczyciel jako facylitator
 • Reagowanie na niewłaściwe i prowokacyjne zachowania uczniów – trening konstruktywnej konfrontacji
 • Zjawisko agresji i prześladowania wśród dzieci – jak rozpoznać bullying, reagować na sytuacje przemocowe i pomóc uczniowi “skontaktować się” z nauczycielem
 • Tolerancja, działania antydyskryminacyjne, przeciwdziałanie hejtowi w szkole
 • Czy możliwe jest “uwrażliwienie” uczniów? Wsparcie dzieci i młodzieży w procesie kształtowania empatii. Jak kształtować empatię wśród uczniów w duchu Porozumienia bez Przemocy?
 • Filmowa lekcja wychowawcza o relacjach
 • Wykorzystanie dzieł audiowizualnych w procesie wychowania do wrażliwości na prawdę i dobro
 • Pozycja i rola nauczyciela w procesie wychowania uczniów ku wartościom (moralnym, estetycznym i społecznym)
 • Strategie kształtowania postawy ekologicznej wśród uczniów – świadomy konsument i wychowanie w duchu zero / less waste
 • Rola filmu w edukacji patriotycznej – przykłady i sposoby pracy z filmem

OBSZAR 8: PRAWO OŚWIATOWE I ORGANIZACJA PRACY PLACÓWKI

OBSZAR 9: METODY AKTYWIZUJĄCE I TECHNIKI UCZENIA SIĘ

OBSZAR 10: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

OBSZAR 11: SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

 • Jak zadbać o dobrostan nauczycieli i uczniów?
 • Techniki relaksacyjne dla nauczyciela i ucznia. Jak zadbać o swój dobrostan i opanować stres?
 • Metoda “Mindfulness” dla nauczycieli – sposoby redukcji stresu, obniżanie napięcia emocjonalnego oraz profilaktyka depresji
 • Konstruktywna komunikacja z uczniem i rodzicem, czyli o relacjach w duchu Porozumienia bez Przemocy (NVC)
 • Jak rozmawiać z uczniami z pokolenia “iGen” o korzyściach i zagrożeniach użytkowania Internetu?
 • Media społecznościowe: formy aktywności uczniów w sieci, wykorzystanie tekstów kultury audiowizualnej obecnej w sieci w praktyce wychowawczej
 • Psychologiczne aspekty cyberprzemocy oraz działania edukacyjne przeciwdziałające temu zjawisku wśród młodzieży
 • Dlaczego gry uzależniają i jak wykorzystać ich mechanizmy w edukacji?
 • Cyberuzależnienie: formy cyberuzależnień uczniów w sieci, zagrożenia i szanse rozwoju związane z funkcjonowaniem uczniów w sieci
 • Cyberbezpieczeństwo: bezpieczeństwo ucznia w Internecie, ochrona danych osobowych

KATALOG SZKOLEŃ DLA RAD PEDAGOGICZNYCH SZKÓŁ

KATALOG SZKOLEŃ DLA RAD PEDAGOGICZNYCH SZKÓŁ

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl