Psychologia dla niepsychologów – pomysły na lekcję wychowawczą i działania wspierające  uczniów

Lekcje wychowawcze są ważnym elementem pracy z klasą. Mogą być interesującym, budującym dobrą atmosferę, elementem integrującym klasę, pomocą w poznawaniu samego siebie – swoich „mocy i niemocy” i samorozwoju.

Czasami jednak brakuje pomysłów jak ją przeprowadzić. Poznaj wiele nietuzinkowych pomysłów na spotkania z dziećmi i młodzieżą na różne okazje. „Zero teorii, sama praktyka”.


Korzyści:

Uczestnik:

 • uporządkuje swoją wiedzę na temat potrzeb uczniów na wybranym etapie edukacyjnym,
 • pozna wiele nowych metod i form pracy z uczniami podczas lekcji wychowawczych,
 • wzbogaci warsztat pracy o narzędzia diagnozy ucznia i klasy,
 • otrzyma ciekawe, gotowe scenariusze zajęć z kartami pracy i innymi „pomocami”.

Program:

Po co lekcje wychowawcze?

 • jak zachęcać uczniów do aktywności i zaangażowania podczas lekcji wychowawczych,
 • źródła, z których można czerpać inspirację do pracy i dyskusji z uczniami,
 • zamień pogadankę na atrakcyjne działanie.

Integracja klasy:

 • gry i ćwiczenia na zapoznanie,
 • ćwiczenia „zagęszczające komunikację”,
 • zabawy na poszukiwanie podobieństw i różnicowanie,
 • aktywności budujące zaufanie i wzmacniające współpracę zespołową.

Poznawanie samego siebie:

 • gry z zużyciem kart informacji zwrotnej,
 • aktywności pozwalające na odkrycie mocnych stron i obszarów rozwojowych.

Rozwiązywanie trudnych sytuacji:

 • zadania „otwierające” opór lub dyskusję o ważnych „klasowych sprawach”,
 • aktywności rozładowujące napięcie w klasie,
 • ćwiczenia wzmacniające tożsamość grupową.

Lekcje tematyczne i „rozwojowe”:

 • filmoteka wychowawcy – jak wykorzystać filmy lub ich fragmenty do uruchamiania dyskusji grupowej,
 • jak wybierać tematykę zajęć do potrzeb i możliwości poznawczych i emocjonalnych uczniów?
 • scenariusze zajęć tematycznych z uczniami (np. tolerancja, radzenie sobie ze stresem, z prokrastynacją, strategie samodzielnego uczenia się).

Nowoczesne technologie podczas lekcji wychowawczych.

Jak diagnozować ucznia i klasę poprzez obserwację działań podczas lekcji wychowawczej:

 • aktywność podczas lekcji wychowawczej jako świetny sposób na celową i zaplanowaną obserwację i diagnozę ucznia i zespołu,
 • socjogram projekcyjny i inne metody obserwacji,
 • testy autodiagnostyczne dla uczniów starszych.

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat w siedzibie placówki (zapytaj o możliwość dojazdu),
 • szkolenie online.

Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

Odbiorcy:

nauczyciele szkoły podstawowej

Prowadząca: Małgorzata Cużytek

magister psychologii i pedagogiki, Trener Umiejętności Społecznych z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany Trener Zastępowania Agresji, doktorantka w Instytucie Psychologii UJ. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi w obszarze podnoszenia kompetencji społecznych, komunikacji i asertywności. Od 18 lat szkoli pracowników oświaty (nauczycieli, dyrektorów, specjalistów szkolnych, a tym pedagogów, psychologów) z zakresu wspierania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (specjalizuje się we wspomaganiu osób ze spektrum Autyzmu oraz niepełnosprawnością poznawczą) oraz przeciwdziałania agresji i przemocy. Superwizuje pracę nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Współzałożycielka Fundacji „Falochron” oraz Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”. Realizowała kilka projektów edukacyjnych i badawczych w obszarze edukacji, m.in. międzynarodowy program badawczy „STRONG” (Supportive tools for resilient, open-minded and non-violent grass root work in schools). Wspomaga placówki edukacyjne w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

OPINIE UCZESTNIKÓW:

"Interesujące propozycje ćwiczeń integracyjnych dla grupy. Przydatne treści. Prowadząca bardzo komunikatywna i kompetentna."

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl