Budzenie śródlekcyjne dla wszystkich – zestawy praktycznych ćwiczeń w przestrzeni klasy z wykorzystaniem ławki, krzesła i ściany – NOWOŚĆ

 

NOWOŚĆ

zestawy ćwiczeń śródlekcyjnych w przestrzeni klasy z wykorzystaniem ławki, krzesła, ściany. Praca w parach.
Relaksacja, stretching, ćwiczenia aerobowe i pantomimiczne pobudzające skupienie, odprężające umysł nauczyciela i uczniów. 

Przywrócenie skupienia uwagi można osiągnąć chwilowym odprężeniem mózgu

Krótka relaksacja wydłuża czas zdolności koncentracji uwagi.

Dr Marcin Skorek opracował pięć zestawów trzyminutowych śródlekcyjnych ćwiczeń fizycznych z wykorzystaniem krzesła, ławki, ściany w klasie oraz ćwiczenia w ławce zwiększające saturację.

Szkolenie prowadzone jest według trzech scenariuszy: nauczanie początkowe, klasy IV – VIII, szkoła ponadpodstawowa.

Ćwiczenia wokalizacyjne i dotleniające:
– przywracają zdolność skupienia uwagi,
– zwiększają saturację krwi,
– dają przerwę uczniom z ADHD i zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu,
– korygują postawę wzmacniając obręcz barkową.


Program:

Szkolenie obejmuje:
1. trzydziestominutową część teoretyczną o zdolności skupienia uwagi i roli odprężenia mózgu oraz o wpływie długotrwałego napięcia mięśni w pozycji siedzącej w trakcie pisania i czytania na zaburzenia postawy.

2. półtoragodzinną część praktykowania ćwiczeń:

 • relaksacyjnych palców dłoni rozluźniających uścisk pisarski,
 • korygujących postawę z użyciem krzesła,
 • korygujących postawę z użyciem ściany,
 • motoryki małej i dużej w przestrzeni klasy,
 • aerobowych bez przemieszczania się,
 • czynnościówki pantomimicznej – trzyminutowych zabaw aktorskich rozciągających mięśnie posturalne.

 


Nauczyciel po szkoleniu będzie:

 • potrafił zaplanować czas z lekcji z ćwiczeniami odprężającymi,
 • rozumiał sposób pracy aparatu mięśniowego w czasie pisania i czytania w ławce,
 • mógł samodzielnie poprowadzić ćwiczenia korygujące postawę i ćwiczenia aerobowe,
 • potrafił wykorzystać doznania fizyczne z pogranicza bólu do aktywizacji mózgu.

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat w siedzibie placówki (zapytaj o możliwość dojazdu),
 • szkolenie online.

Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

Odbiorcy:

nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, klas IV – VIII i szkoły ponadpodstawowej

ProwadzącY: DR MARCIN SKOREK

Filmoznawca, kulturoznawca, edukator, trener w zakresie edukacji medialnej, społecznej i kulturowej, autor materiałów dydaktycznych i konsultant merytoryczny Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła”. Przeprowadził kilka tysięcy zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Selekcjoner i juror festiwali filmowych dla dzieci – Ale Kino! i Międzynarodowy Festiwal Filmów i Programów Religijnych dla Dzieci MUNDI. Drugie wykształcenie – zawodowe – aktor pantomimy – specjalizacja ćwiczenia relaksacyjne kręgosłupa i relaksacja poizometryczna. Wykształcenie zawodowe – aktor scen muzycznych – ćwiczenia emisji głosu – praca z głośnią. Instruktor filmu animowanego i żywego planu z uczniami i nauczycielami, W 2016 roku otrzymał Honorowy Złoty Bilet (przyznawany przez Stowarzyszenie Kina Polskie) za wybitne zasługi w upowszechnianiu kultury filmowej w Polsce. W 2020 i 2021 roku został Stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl