Zabawy z dźwiękiem, ruchem i rytmem oraz jak zadbać o głos dziecka, aby prawidłowo się rozwijał?

Ćwiczenia i zabawy muzyczno – ruchowe wyrabiają zdolność koncentracji, kształcą refleks, spostrzegawczość i pamięć, a dodatkowo integrują grupę.

Muzyczna ekspresja ruchowa pobudza do działania całe ciało. Wspólne śpiewanie natomiast, nie tylko integruje dzieci, a często również przełamuje ich nieśmiałość.

Na szkoleniu dowiemy się, dlaczego tak ważne jest wprowadzanie dzieci od najmłodszych lat w świat muzyki, szczególnie klasycznej i jaki ma ona wpływ na dziecko. Jak zaprezentować uczniom różnorodne utwory muzyczne i jak zachęcić ich do aktywnego przeżywania muzyki oraz jak możemy wykorzystać rekwizyty podczas zajęć i zabaw przy muzyce.

Poznamy  sposoby, jak dbać o głos dziecka i wspierać jego prawidłowy rozwój oraz jak zauważyć błędy emisyjne i im zapobiegać. Będą zabawy muzyczno-ruchowe, tworzenie interpretacji do utworów, improwizacje ruchem, a przede wszystkim sposoby na pobudzanie wyobraźni.


Korzyści z udziału Rady pedagogicznej w szkoleniu:

 • poznanie ciekawych sposobów, aby zachęcić dzieci do aktywnego przeżywania muzyki,
 • poznanie sposobów wykorzystania rekwizytów na zajęciach z dziećmi,
 • uczestnicy szkolenia mają okazję poznać zabawy i piosenki ułożone w grupy tematyczne,
 • poznanie sposobów na tworzenie ciekawych układów ruchowych do muzyki,
 • zapoznanie się z literaturą muzyczną, którą można wykorzystywać podczas zajęć z dziećmi,
 • uczestnicy poznają ciekawe, nowatorskie ćwiczenia umuzykalniające do wykorzystania na różnych etapach nauczania,
 • uczestnicy mają możliwość zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi w muzyce (np.: tempo, dynamika, artykulacja),
 • uczestnicy poznają praktyczną wiedzę na temat budowy aparatu głosowego i specyfiki głosu dziecka, którą będą mogli wykorzystywać podczas zajęć,
 • zdobycie wiedzy na temat prawidłowego oddychania podczas śpiewu,
 • zdobycie wiedzy jak zapobiegać błędom emisyjnym u dzieci oraz jak wspierać u nich prawidłowy rozwój śpiewu,
 • poznanie ćwiczeń oddechowych, emisyjnych, kształcących prawidłową postawę podczas śpiewu,
 • uczestnicy otrzymują komplet materiałów (tekst i nuty piosenek, opisy ćwiczeń i zabaw, praktyczne wskazówki do prowadzenia zajęć).

Program:

Część I

 • budowa aparatu głosowego dziecka oraz różnicami między głosem dziecka a głosem osoby dorosłej:
  • nauka prawidłowego oddechu wokalnego,
  • najczęściej popełniane błędy przez dzieci w początkowym okresie nauki śpiewu, jak je rozpoznać,
  • jak zapobiegać błędom emisyjnym u dzieci,
  • jak wspierać rozwój głosowy dziecka,
 • przystępne i ciekawe dla dzieci i młodzieży ćwiczenia emisyjne z elementami rozrywkowo-zabawowymi,
 • ćwiczenia rozluźniająco – relaksujące, niwelujące niepotrzebne napięcia mięśni,
 • piosenki z opracowaniem ruchowym oraz możliwości ich wykorzystania w zabawach muzycznych,
 • zabawy i opowiadania emisyjne.

Część II

 • poznanie różnych sposobów aktywnego przeżywania muzyki, z dodaniem gestów i prostych ilustracji utworów ruchem,
 • aktywne słuchanie muzyki według Metody Batii Strauss,
 • wykorzystanie muzyki poważnej na zajęciach muzycznych,
 • nauka tworzenia interpretacji ruchowych do utworów muzycznych i piosenek,
 • ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne (pobudzające i hamujące ruch), ćwiczące refleks i umiejętność koncentracji,
 • gry i zabawy muzyczne, interaktywne, ruchowe,
 • zabawy muzyczno-ruchowe z użyciem rekwizytów,
 • ćwiczenia rozluźniająco – relaksujące, niwelujące niepotrzebne napięcia mięśni.

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat w siedzibie placówki (zapytaj o możliwość dojazdu),
 • szkolenie online.

Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

Odbiorcy:

nauczyciele przedszkolni oraz nauczyciele szkoły podstawowej

Prowadząca: Paulina Wójcik-Ilnytska

Wokalistka, pedagog. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej (specjalności: Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych oraz Rytmika), a także absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale wokalno – instrumentalnym, specjalność wokalno - aktorska. Jej pasją jest zgłębianie tajników śpiewu dziecięcego. W 2017 roku wydała książkę „Nauczmy dzieci śpiewać!”. Od roku 2010 zbierała cenne doświadczenia pracując z najmłodszymi dziećmi w krakowskich przedszkolach jako nauczycielka rytmiki i współpracowała z krakowskimi chórami jako solistka. Obecnie pracuje jako nauczyciel śpiewu, kształcenia słuchu oraz rytmiki w szkołach muzycznych I stopnia. Stale poszerza swoje umiejętności i wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach, zgłębiając literaturę polską i zagraniczną, a także poszukując własnych metod nauczania i pomysłów na ćwiczenia wokalne i rytmiczne. Prowadzi warsztaty wokalne i rytmiczne oraz lekcje otwarte. Jest członkiem działającego od 2017 roku krakowskiego trio kameralnego.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

OPINIE UCZESTNIKÓW:

"Ciekawe pomysły na urozmaicenie lekcji, podane przez specjalistę. Prowadząca: Miła osoba, kompetentna, dobrze się słucha, gdy mówi i śpiewa."

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl