Laboratoria przyszłości – metody pracy, przegląd możliwości zakupionego sprzętu

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy rozpoczynają przygodę z zakupionym sprzętem w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Szkolenie ma w założeniu wspomóc nauczycieli w rozpoznaniu możliwości jakie daje zakupiony sprzęt oraz ustaleniu kroków jakie warto podjąć, żeby móc z niego korzystać. Szkolenie będzie podzielone na trzy części tj. przegląd możliwości jakie daje zakupiony sprzęt, uproszczona instrukcja obsługi sprzętu, moment powiązania z metodyką nauczania.

 


Korzyści z udziału rady pedagogicznej w szkoleniu:

Uczestnik:

 • pozna możliwości edukacyjne zakupionego sprzętu,
 • pozna metody ułatwiające wykorzystanie pomocy zakupionych w programie Laboratoria Przyszłości,
 • pozna oprogramowania potrzebne do uruchomienia drukarki 3D,
 • zobaczy możliwości sprzętu nagrywającego oraz sposoby jego wykorzystania,
 • zrozumie, co to znaczy STEAM.

Program:

 • zapoznanie z sprzętem zakupionym w projekcie „Laboratoria Przyszłości”,
 • poznanie podstawowych założeń wykorzystania zakupionych pomocy dydaktycznych,
 • omówienie metod pracy sprzyjających wykorzystaniu pomocy w procesie edukacyjnym,
 • omówienie budowy, oprogramowania, sposobów wykorzystywania zakupionego sprzętu.

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat w siedzibie placówki (zapytaj o możliwość dojazdu),
 • szkolenie online.

Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

Odbiorcy:

nauczyciele szkoły podstawowej, dyrektorzy

Prowadzący: Krzysztof Ciurej

Czynny nauczyciel, trener, coach, tutor. Uczestniczy w wielu projektach podnoszących jakość edukacji jako trener, ekspert, autor koncepcji. Brał udział w projektach dotyczących szkoły, współpracy, ewaluacji wewnętrznej, kompetencji kluczowych. W ostatnim czasie pracuje jako główny konsultant przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w projekcie Lekcja Enter oraz trener w edukacji włączającej.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl