Działania nauczyciela wspierające uczniów w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych

Czasy pandemii mocno dały się we znali i dzieciom i dorosłym. Najbardziej na kryzysie tym ucierpiały tzw. „osoby nadwrażliwe” – takie, które mają indywidualną skłonność do reagowania lękiem, bezradnością lub obniżeniem nastroju na wyzwania adaptacyjne.

Uczniowie nadwrażliwi potrzebują i będą potrzebowali po pandemii dużego wsparcia ze strony nauczycieli i wychowawców, aby wrócić do równowagi psychicznej i przystosować się do nowej „popandemicznej” rzeczywistości.

Dobrze także pomyśleć o „rozsypanych” klasach, które trzeba będzie reintegrować po powrocie do szkoły. Warto także pamiętać, że wydarzenia kryzysowe mogą stać się naszym udziałem niezależnie od obecnej sytuacji i warto mieć narzędzia radzenia sobie i pomagania innym w sytuacji różnych przeciążeń


Korzyści:

Uczestnik:

 • dowie się, jak wydarzenia o znamionach kryzysu wpływają na funkcjonowanie ludzi,
 • nabędzie umiejętność rozpoznawania trudności adaptacyjnych uczniów oraz reagowania na nie z poziomu wsparcia,
 • uświadomi sobie swoją rolę w wyłapywaniu zachowań i wypowiedzi uczniów symptomów mogących świadczyć o potrzebie i gotowości ucznia do porozmawiania o „ważnych i trudnych sprawach”.

Program:

 • pandemia jako sytuacja kryzysowa i czynnik ryzyka powstawania lub uruchamiania się zaburzeń u dzieci i młodzieży,
 • jak rozsądnie rozmawiać z dziećmi o „trudnych sprawach (pandemii, żałobie, przemocy, odrzuceniu rówieśniczym),
 • dziecko „nadwrażliwe” w klasie – diagnoza i wsparcie,
 • jak ułatwić uczniom powrót do szkolnej rzeczywistości, nawyków uczenia się, skupiania uwagi i ponowne zintegrowanie z grupą.

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat w siedzibie placówki (zapytaj o możliwość dojazdu),
 • szkolenie online.

Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

Odbiorcy:

nauczyciele szkoły podstawowej, dyrektorzy

Prowadząca: Małgorzata Cużytek

magister psychologii i pedagogiki, Trener Umiejętności Społecznych z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany Trener Zastępowania Agresji, doktorantka w Instytucie Psychologii UJ. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi w obszarze podnoszenia kompetencji społecznych, komunikacji i asertywności. Od 18 lat szkoli pracowników oświaty (nauczycieli, dyrektorów, specjalistów szkolnych, a tym pedagogów, psychologów) z zakresu wspierania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (specjalizuje się we wspomaganiu osób ze spektrum Autyzmu oraz niepełnosprawnością poznawczą) oraz przeciwdziałania agresji i przemocy. Superwizuje pracę nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Współzałożycielka Fundacji „Falochron” oraz Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”. Realizowała kilka projektów edukacyjnych i badawczych w obszarze edukacji, m.in. międzynarodowy program badawczy „STRONG” (Supportive tools for resilient, open-minded and non-violent grass root work in schools). Wspomaga placówki edukacyjne w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

OPINIE UCZESTNIKÓW:

"Interesujące propozycje ćwiczeń integracyjnych dla grupy. Przydatne treści. Prowadząca bardzo komunikatywna i kompetentna."

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl