Układy choreograficzne i tańce ludowe dla dzieci

Taniec aktywizuje dzieci, rozwija całe ich ciało, integruje grupę.

Na szkoleniu uczestnicy poznają proste i atrakcyjne dla dzieci tańce ludowe, dowiedzą się jak tworzyć układy choreograficzne oraz z jakiej literatury muzycznej w tym celu korzystać. Poznają też oryginalne sposoby na wykorzystanie rekwizytów, zarówno podczas tańca jak i zabaw muzyczno – ruchowych. Prowadząca pokaże, jak zachęcić dzieci do aktywnego przeżywania muzyki oraz jak w atrakcyjny i zabawowy sposób rozwinąć u dzieci koordynację wzrokowo – ruchową, słuchowo – ruchową, plastyczność ruchu i koncentrację, a także w jaki sposób możemy rozbudzać ich wyobraźnię i kreatywność.

 


Korzyści z udziału Rady pedagogicznej w szkoleniu:

Uczestnik:

 • pozna ciekawe zabawy i ćwiczenia taneczne,
 • nauczy się prostych tańców ludowych – polskich i zagranicznych,
 • pozna sposoby rozwinięcia u dzieci plastyczności i koordynacji ruchowej,
 • będzie wiedział jak wykorzystać rekwizyty podczas tańca,
 • pozna sposoby na tworzenie ciekawych układów choreograficznych do muzyki,
 • zapozna się z literaturą muzyczną, którą można wykorzystywać podczas zajęć
  z dziećmi,
 • zapozna się z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi w muzyce (np.: tempo, dynamika, artykulacja),
 • otrzyma komplet materiałów (tekst i nuty piosenek, opisy ćwiczeń i zabaw, praktyczne wskazówki do prowadzenia zajęć).

Program:

 • sposoby i zasady tworzenia układów choreograficznych dla dzieci,
 • proste układy choreograficzne przydatne np. podczas przedstawień i występów dla rodziców,
 • nauka kroków prostych tańców ludowych,
 • ciekawe sposoby użycia rekwizytów podczas zabaw tanecznych, tańców i tworzenia choreografii,
 • przystępna dla dzieci muzyka klasyczna, którą można wykorzystywać na zajęciach muzycznych,
 • nauka tworzenia interpretacji ruchowych do utworów muzycznych i piosenek,
 • ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne (pobudzające i hamujące ruch), ćwiczące refleks
  i umiejętność koncentracji,
 • gry i zabawy muzyczno – ruchowe, pomagające w rozwoju koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • zabawy muzyczno-ruchowe i taneczne z użyciem rekwizytów.

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat w siedzibie placówki (zapytaj o możliwość dojazdu),
 • szkolenie online.

Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

Odbiorcy:

nauczyciele przedszkolni oraz nauczyciele szkoły podstawowej klas 1-3

Prowadząca: Paulina Wójcik-Ilnytska

Muzyk, Pedagog. Posiada znajomość języka ukraińskiego. Ma doświadczenie w pracy zarówno z najmłodszymi dziećmi (jako nauczycielka rytmiki w przedszkolach) jak i starszymi. Obecnie pracuje jako nauczyciel śpiewu, kształcenia słuchu oraz rytmiki w szkołach muzycznych I stopnia. Współpracuje z ukraińskimi instytucjami organizującymi wydarzenia integracyjne dla Ukraińców w Polsce.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

OPINIE UCZESTNIKÓW:

"Bardzo konkretne przykłady i prezentacja ćwiczeń sprawiły, że całe szkolenie było interesujące, przystępne. Na pewno wykorzystam w pracy. Prowadząca kompetentna, miła i pięknie śpiewa."

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl