Tolerancja, działania antydyskryminacyjne, przeciwdziałanie hejtowi w szkole

Zjawisko hejtu narasta w przestrzeni społecznej, również w środowisku szkolnym.

Ofiarą hejtu może stać się każdy, kto odstępuje od grupy rówieśniczej, jest mniej sprawny fizycznie, mówi z obcym akcentem. Hejt często wynika z braku głębszej refleksji nad swoim zachowaniem.

Ważne jest, aby uczniowie zdawali sobie sprawę, że ich obojętność i brak sprzeciwu wobec takich zachowań powoduje spiralę nienawiści.
Zadaniem nauczyciela jest nie tylko propagowanie wiedzy o mechanizmach i skutkach mowy nienawiści, lecz przede wszystkim wspieranie i budowanie refleksji i tolerancji wśród uczniów wobec tego co inne i odmienne.


Korzyści z udziału Rady pedagogicznej w szkoleniu:

 • nauczyciele szkoły zostaną wyposażeni w niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznawania działań dyskryminacyjnych, reagowania na ich przejawy i stosowania strategii antydyskryminacyjnych,
 • otrzymają niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie kształtowania postawy tolerancji wśród uczniów.

Program:

 • pojęcie mowy nienawiści. Źródła i cechy mowy nienawiści. Rozpoznawanie mowy nienawiści,
 • pojęcie dyskryminacji. Przejawy i formy dyskryminacji. Ochrona prawna i instytucjonalna,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji, reagowanie na przejawy dyskryminacji i stosowanie strategii antydyskryminacyjnych,
 • kształtowanie postawy tolerancji wśród uczniów.

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat w siedzibie placówki (zapytaj o możliwość dojazdu),
 • szkolenie online.

Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

Odbiorcy:

nauczyciele szkoły podstawowej

Prowadząca: Dr Marta Majorczyk

psycholog, psychoterapeuta systemowy, psychopedagog, pedagog, doradca rodzinny, trener, animator rozwoju (coach, mentor, tutor), badacz i wieloletni nauczyciel akademicki. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych, tekstów popularno-naukowych, analiz i opracowań o tematyce rodzinnej, rozwoju, wychowania i opieki oraz neurodydaktyki. Uczestniczka kilkudziesięciu konferencji naukowych i metodycznych. Stały współpracownik pism branżowych, takich jak: “Wczesna Edukacja”, „Dyrektor Szkoły”, „Sygnały. Miesięcznik Wychowawcy”, „Bliżej Przedszkola”, „Newsweek Psychologia” i wielu innych. Na co dzień łączy praktykę z teorią. Komentator przemian w edukacji, wychowaniu i rodziny w mediach. Współpracowała z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK w ramach kampanii społecznej „Nie zagub dziecka w sieci”. Prowadzi autorskie szkolenia w następujących obszarach: współpraca placówki oświatowej z rodzicami dziecka/ucznia, procesu opiekuńczo-wychowawczego, dziedzin wychowania, metodyki opiekuńczo-wychowawczej, diagnozy psychopedagogicznej w pracy nauczyciela, wychowawcy, efektywnego nauczania, neurotreningu w edukacji, profilaktyki, treningu umiejętności wychowawczych, prowadzenia procesów grupowych w klasie szkolnej.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

OCENA Z ANKIET:

OCENA Z ANKIET:

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl