Sylwia Osińska

Broker informacji, specjalistka ds. wykorzystania narzędzi technologicznych w edukacji. Rekomendowany trener programu “Lekcja:Enter”, organizowanego przez FRSI, Fundację Orange i ISP.

Rozwój e-kompetencji kształciła podczas studiów “Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna” oraz Studium Przygotowania Pedagogicznego na Uniwersytecie Wrocławskim, a także studiów “Technologie Internetowe” na Politechnice Wrocławskiej. Posiada uprawnienia trenerskie.

Prowadzi szkolenia w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Brała udział w roli trenera w ogólnopolskich projektach, m. in.: „Latarnicy w akcji” – działania na rzecz edukacji cyfrowej, „Akademia Orange” – kursy komputerowe, obsługa urządzeń mobilnych, „Finanse.. dla Bibliotek” – bankowość elektroniczna i „Tablety w Bibliotece” w porozumieniu z FRSI. Od 17 lat związana z zawodem bibliotekarza.

Mieszkając w odległym zakątku kraju, w dużej odległości od kluczowych ośrodków szkoleniowych wie, jak bardzo istotna jest możliwość udziału szkoleniach internetowych. Forma edukacji oraz przekazywane treści nie są mniej wartościowe od stacjonarnych a zdecydowanie mogą ograniczyć dodatkowe trudności organizacyjno-finansowe.

 

SZKOLENIA PROWADZONE W ODN EDUKACJA INTERAKTYWNA