Krzysztof Ciurej

Biolog, przyrodnik, nauczyciel, trener, coach, tutor. Pracuje w szkole podstawowej jako nauczyciel biologii, przyrody.

Absolwent Akademii Pedagogicznej na kierunku Biologia z Nauczaniem Przyrody, Akademii Wychowania Fizycznego w zakresie Wychowania Fizycznego oraz SWPS w Katowicach w zakresie Coaching i Mentoring. Ponadto legitymuje się ukończeniem wielu kursów z zakresu dydaktyki nauczania, kompetencji miękkich, wychowania. Wiedzę i umiejętności wykorzystuje praktycznie w pracy nauczyciela.

Uczestniczy w wielu projektach podnoszących jakość edukacji jako trener, ekspert, autor koncepcji. Brał udział w projektach dotyczących szkoły, współpracy, ewaluacji wewnętrznej, kompetencji kluczowych. W ostatnim czasie pracuje jako główny konsultant przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w projekcie Lekcja Enter oraz trener w edukacji włączającej.

SZKOLENIA PROWADZONE W ODN EDUKACJA INTERAKTYWNA