Dr Marta Majorczyk

Pedagog, doradca rodzinny, neuropsycholog, psychoterapeuta, trener ODN, badacz i wieloletni nauczyciel akademicki wykorzystujący w swojej pracy elementy coachingu, tutoringu i mentoringu.

Stały współpracownik pism branżowych, takich jak: “Wczesna Edukacja”, „Dyrektor Szkoły”, „Sygnały. Miesięcznik Wychowawcy”, „Bliżej Przedszkola”, „Newsweek Psychologia” i wielu innych.

Komentator przemian w edukacji, wychowaniu i rodziny w mediach. Współpracowała z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK w ramach kampanii społecznej „Nie zagub dziecka w sieci”. Autorka „Stres egzaminacyjny. Materiały dla uczniów, rodziców i nauczycieli” wydanym przez CKE.

  Link do rozmowy w Dzień Dobry TVN

 

Prowadzi autorskie szkolenia w następujących obszarach: współpraca placówki oświatowej z rodzicami dziecka/ucznia, procesu opiekuńczo-wychowawczego, dziedzin wychowania, metodyki opiekuńczo-wychowawczej, diagnozy psychopedagogicznej w pracy nauczyciela, wychowawcy, efektywnego nauczania, neurotreningu w edukacji, profilaktyki, treningu umiejętności wychowawczych, prowadzenia procesów grupowych w klasie szkolnej.

 

SZKOLENIA PROWADZONE W ODN EDUKACJA INTERAKTYWNA