Prof. CH Dr Marta Majorczyk

Psycholog, psychoterapeuta systemowy, psychopedagog, pedagog, doradca rodzinny, trener, animator rozwoju (coach, mentor, tutor), badacz i wieloletni nauczyciel akademicki. Dyrektorka Instytutu Psychologii Filii Collegium Humanum w Poznaniu. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych, tekstów popularno-naukowych, analiz i opracowań o tematyce rodzinnej, rozwoju, wychowania i opieki oraz neurodydaktyki. Uczestniczka kilkudziesięciu konferencji naukowych i metodycznych.
Stały współpracownik pism branżowych, takich jak: “Wczesna Edukacja”, „Dyrektor Szkoły”, „Sygnały. Miesięcznik Wychowawcy”, „Bliżej Przedszkola”, „Newsweek Psychologia” i wielu innych.

Na co dzień łączy praktykę z teorią. Komentator przemian w edukacji, wychowaniu i rodziny w mediach.
Współpracowała z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK w ramach kampanii społecznej „Nie zagub dziecka w sieci”.

  Link do rozmowy w Dzień Dobry TVN

 

Prowadzi autorskie szkolenia w następujących obszarach: współpraca placówki oświatowej z rodzicami dziecka/ucznia, procesu opiekuńczo-wychowawczego, dziedzin wychowania, metodyki opiekuńczo-wychowawczej, diagnozy psychopedagogicznej w pracy nauczyciela, wychowawcy, efektywnego nauczania, neurotreningu w edukacji, profilaktyki, treningu umiejętności wychowawczych, prowadzenia procesów grupowych w klasie szkolnej.

 

SZKOLENIA PROWADZONE W ODN EDUKACJA INTERAKTYWNA