Jak rozwijać odporność psychiczną przedszkolaka – perspektywa nauczyciela

 

Z międzynarodowych badań na temat zdrowia psychicznego dzieci wynika, że tylko u 38 % uczniów rozwijana jest odporność psychiczna, pozostałe zaś ponoszą wysokie koszty psychospołeczne w późniejszym życiu.

Badania wykazały również, że rodzice jak i nauczyciele nie wiedzieli, czym jest odporność psychiczna i jak ją kształtować u dzieci.

Czym jest odporność psychiczna dziecka i jak powinna być  wspierana przez nauczycieli i rodziców?

 

Szkolenie skrojone tematycznie pod profil placówki przedszkolnej.


Korzyści z udziału Rady pedagogicznej w szkoleniu:

Nauczyciel zostanie wyposażony w niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie stymulowania i wspierania odporności psychicznej dziecka, przydatną podczas procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Każdy uczestnik zapozna się z metodami i narzędziami, pozwalającymi wspierać rozwój odporności psychicznej dzieci przedszkolnych.


Program:

 • koncepcja resilience i teoria dziecięcej odporności psychicznej w przedszkolu,
 • źródła odporności psychicznej u przedszkolaka,
 • czynniki decydujące o odporności psychicznej dziecka,
 • zasady, metody i formy pracy nauczyciela w zakresie wspierania odporności psychicznej u dziecka,
 • kluczowe kompetencje nauczyciela w zakresie stymulowania i wspierania odporności psychicznej u dziecka,
 • bazowe ćwiczenia, zadania kształtujące i wzmacniające odporność psychiczną dziecka w przedszkolu.

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie online – wykład.

Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

Odbiorcy:

nauczyciele przedszkola

Prowadząca: DR MARTA MAJORCZYK

psycholog, psychoterapeuta systemowy, psychopedagog, pedagog, doradca rodzinny, trener, animator rozwoju (coach, mentor, tutor), badacz i wieloletni nauczyciel akademicki. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych, tekstów popularno-naukowych, analiz i opracowań o tematyce rodzinnej, rozwoju, wychowania i opieki oraz neurodydaktyki. Uczestniczka kilkudziesięciu konferencji naukowych i metodycznych. Stały współpracownik pism branżowych, takich jak: “Wczesna Edukacja”, „Dyrektor Szkoły”, „Sygnały. Miesięcznik Wychowawcy”, „Bliżej Przedszkola”, „Newsweek Psychologia” i wielu innych. Na co dzień łączy praktykę z teorią. Komentator przemian w edukacji, wychowaniu i rodziny w mediach. Współpracowała z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK w ramach kampanii społecznej „Nie zagub dziecka w sieci”. Prowadzi autorskie szkolenia w następujących obszarach: współpraca placówki oświatowej z rodzicami dziecka/ucznia, procesu opiekuńczo-wychowawczego, dziedzin wychowania, metodyki opiekuńczo-wychowawczej, diagnozy psychopedagogicznej w pracy nauczyciela, wychowawcy, efektywnego nauczania, neurotreningu w edukacji, profilaktyki, treningu umiejętności wychowawczych, prowadzenia procesów grupowych w klasie szkolnej.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

OPINIE UCZESTNIKÓW:

"Rzeczowo prowadzone szkolenie, mnóstwo przydatnych informacji. Pani Marta Majorczyk przedstawiła informacje w sposób wyczerpujący, spokojny, kulturalny."

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl