Trener oświaty, założycielka i organ prowadzący Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Edukacja Interaktywna w Krakowie.
Edukator, superwizor. Od 7 lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych, filmowania, kodowania i robotyki dla najmłodszych. Pracowała także jako dydaktyk cyfrowy, scenarzysta kursów online i metodyk w projektach uczących programowania i robotyki dla najmłodszych.

 

SZKOLENIA PROWADZONE W ODN EDUKACJA INTERAKTYWNA

 

DOŚWIADCZENIE

Trener TIK – technologia dla nauczycieli:

 • Specjalistka w dziedzinie edukacji zdalnej, filmowej i kodowania,
 • Absolwentka kursu “Filmmaking and Animation Online and in the Classroom”,
 • Ukończyła kursy trenerskie oraz studia poświęcone projektowaniu e-learningu i edukacji zdalnej w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie,
 • Ogólnopolski trener w programie edukacji cyfrowej dla nauczycieli “Lekcja:Enter”, organizowanym przez Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych; od 2020 r.,
 • Ambasadorka i autorka scenariuszy do nauki kodowania przez zabawę marki “KodujMata”,
 • gości jako edukator w różnych konferencjach, w tym m.in. “Uczę maluchy 2020”, Edunation, Konferencja “Szkoła zaprogramowana na TIK” MNODN Kangur.

Jako edukator, przeprowadziła ponad tysiąc szkoleń dla nauczycieli i rad pedagogicznych.

Pomaga nauczycielom rozwijać kompetencje w zakresie wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz elementów kodowania, programowania i robotyki w szkole i przedszkolu.

Praca z dziećmi i uczniami:

 • Autorka scenariuszy i realizator projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym warsztatów z kodowania dla najmłodszych, robotyki, rozwoju kariery, kompetencji przyszłości,
 • Trener kariery i przedsiębiorczości m.in. w ogólnopolskim projekcie “Start do Kariery” firmy Gumtree Polska, kierowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu kształcenia na odległość i kursów e-learning w edukacji zawodowej, doradztwa zawodowe i skutecznego wejście na rynek pracy w opraciu o rozwój kompetencji przyszłości i automatyzacji. Projekt nagrodzony przez amerykańską organizację LACP w konkursie Magellan Awards 2015. Raport “Aktywni+. Przyszłość na rynku pracy”.

 

Autorka drukowanych publikacji książkowych:


Działalność oświatowa:

 • Od 2015 roku właścicielka firmy szkoleniowej oraz organ prowadzący niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Edukacja Interaktywna w Krakowie z akredytacją Małopolskiego Kuratora Oświaty,
 • Prowadząca szkolenia Rad Pedagogicznych oraz szkolenia otwarte dla nauczycieli, w tym nauczycieli Bibliotek Pedagogicznych,
 • Stała współpraca z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w Krakowie i Bielsku-Białej, 
 • Współpraca m.in. w roli trenera dla Łódzkiego Domu Kultury i Instytutu Pamięci Narodowej Gdańsk w zakresie szkoleń TIK,
 • Trener Małopolskiego Niepublicznej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “Kangur” w zakresie szkoleń TIK i programowania dla nauczycieli; 2015 – 2020,
 • Dydaktyk medialny w firmie MyNetwrok Sp. z o.o. (do 2015): scenarzystka i projektantka szkoleń e-learningowych dla firm i korporacji oraz filmów szkoleniowych i pigułek wiedzy,
 • Trener Polskiej Szkoły Trenerów AEGEE-Poznań, Jarocin: tematy autorskich szkoleń: “Nowoczesne metody i narzędzia trenera – trenerstwo cyfrowe i online, trendy szkoleniowe” oraz “Projektowanie szkoleń – architektura zajęć, metody i narzędzia w pracy trenera”.


Ukończone szkolenia (wybrane):

 • szereg szkoleń związanych z nowoczesnymi technologiami w edukacji, kodowaniem, rozwojem kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów, nauką zdalną i filmowaniem,
 • Certified Microsoft Innovative Educator
 • Polska Szkoła Trenerów – AEGEE-Poznań,
 • Szkolenie Umiejętności Trenerskich – UBS i Stella Virium, Kraków,
 • Akredytowane Szkolenie z zarządzania projektami PRINCE2® FOUNDATION (17852/2014) Certyfikacja, Kraków,
 • Public Speaking Training – Toastmasters International Club – Daren LaCorix and Ed Tate, Kraków,
 • Warsztaty dubbingu i emisji głosu – Start International Polska, Warszawa,
 • Training for Trainers – Instytut HR, Kraków,
 • Międzynarodowe szkolenie relacji biznesowych i fundraisingu – BEST Trondheim, Norwegia.

 

 

SZKOLENIA PROWADZONE W ODN EDUKACJA INTERAKTYWNA