Kodowanie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Proponowane na szkoleniu aktywności kierowane są do nauczycieli edukacji przedszkolnej  oraz innych specjalistów i terapeutów. Na spotkaniu będą zaproponowane ćwiczenia do realizowania z liczną grupą, w pracy w podgrupach oraz indywidualnej. Zagadnienia wpisują się w ideę edukacji włączającej, integracyjnej i specjalnej. Dzięki temu wszystkie dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach, ucząc się przez zabawę.

Kodowanie idealnie zazębia się z rozwojem sensorycznym, zwłaszcza wzroku, słuchu i dotyku. Koduj na zajęciach muzyczno-rytmicznych. Ćwicz sprawność paluszków i dłoni podczas zabaw kolorowymi kubeczkami, słomkami czy dzwonkami naciskanymi. Rozwijaj zmysły dzieci dzięki elementom sensorycznym, takim jak woreczki, plastikowe przedmioty o różnej fakturze i zawartości oraz dostosowane karty zmysłów.

Nauka kodowania przez zabawę to warsztat wykorzystujący narzędzia i ćwiczenia uczące logicznego myślenia, kreatywnego podejścia do problemów i poszukiwania rozwiązań. Podczas warsztatu poznasz pracę w klasą na matach wielkoformatowych oraz działania robotów sterowanych przez uczniów.


Korzyści z udziału Rady pedagogicznej w warsztacie:

 • nowa forma zajęć oraz logistyczne wykorzystanie przestrzeni dywanowej w pracy z całą klasą,
 • atrakcyjne pomoce i zagadki dla dzieci sprzyjają ich zaangażowaniu i chęci uczestniczenia w zabawie, co przekłada się na jakość pracy nauczyciela oraz poziom jego satysfakcji i zadowolenia,
 • większa łatwość prezentowania zasad ćwiczeń edukacyjnych w dużym formacie, sprzyjająca łatwiejszemu zobrazowaniu treści i zrozumieniu ich przez dzieci, by następnie przejść na wypełnianie kart pracy,
 • możliwość uruchomienia komunikacji i interakcji pomiędzy dziećmi, ćwiczenia pracy w grupie i wywoływania pożądanych zachowań.

Nauczyciele otrzymają pomysły zabaw logicznych i ruchowych w różnych obszarach tematycznych do pracy z całą grupą na podłodze.

Dowiedzą się, jaka jest największa korzyść z nauki kodowania, płynąca nie tylko dla dzieci, ale także dla samych nauczycieli.


Korzyści dla dzieci:

Praca na dużej macie z wykorzystaniem bogatego zbioru elementów do układania oraz działanie w grupie:

 • stymulują rozwój mózgu dzieci i myślenie logiczne,
 • dostarczają bodźców wizualnych, dotykowych oraz, co najważniejsze, ruchowych,
 • pomagają lepiej zobrazować zasady ćwiczeń, gier i ruchów,
 • wpływają na wyobraźnię przestrzenną, znajomość kierunków i orientację w przestrzeni,
 • podnoszą umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego oraz algorytmicznego,
 • wspomagają działania ćwiczące koordynację wzrokowo-ruchową oraz umiejętności manualne,
 • pomagają ćwiczyć koncentrację i umiejętność skupienia uwagi w dłuższym czasie,
 • aktywizują dzieci, przesuwających figury i elementy z większym zaangażowaniem, dając im szerszy obraz przestrzenny oraz pole widzenia w planowaniu ruchów.


Program:

 • kodowanie i programowanie jako sposób komunikowania się i precyzyjnego formułowania myśli,
 • metodyka wprowadzania dzieci w świat programowania, poznawanie reguł programowania,
 • programowanie bez komputera – przykłady gier, ćwiczeń i zabaw,
 • scenariusze zajęć dla dzieci z wykorzystaniem dużej maty do kodowania dla grupy i w pracy indywidualnej z dzieckiem, rewalidacji, terapii,
 • edukacja matematyczna i polonistyczna z elementami kodowania, wspieranie rozwoju wszystkich kompetencji kluczowych,
 • ćwiczenia orientacji w przestrzeni, planowania tras,
 • kodowanie i programowanie wybranych robotów w drodze do zaplanowanego celu,
 • działania arytmetyczne: rysowanie figur i obrazów przez robota na kartce papieru,
 • zachęcenie do rozwiązywania zadań i rozwijania umiejętności logicznego myślenia.


Możliwa forma szkoleń:

 • warsztat stacjonarny (zapytaj o możliwość dojazdu trenera),
 • szkolenie online.

Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

Odbiorcy:

nauczyciele przedszkoli, terapeuci

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

Prowadząca: AGNIESZKA SZEFER-TRELA

Trener oświaty i założycielka ODN Edukacja Interaktywna w Krakowie. Superwizor SORE, pracowała jako dydaktyk cyfrowy i metodyk w projektach uczących programowania i robotyki dla najmłodszych. Stworzyła autorską pomoc dydaktyczną do nauki kodowania przez zabawę „KodujMata”. Ukończyła kursy trenerskie oraz studia poświęcone projektowaniu e-learningu i edukacji zdalnej w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

Koszt szkolenia dla Rady:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

OPINIE UCZESTNIKÓW:

"Szkolenie super. Pani w naprawdę prosty i przystepny sposób przekazywała informację. Pakiet materiałów to tylko dodatkowy plus. Niezwykle praktyczne!"

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl