Roboty w ruch! – programowanie dla najmłodszych (3-6 lat) z wykorzystaniem wybranych robotów edukacyjnych i plansz

 

Nauka programowania przez zabawę z wykorzystaniem robotów to warsztat wykorzystujący narzędzia i ćwiczenia uczące logicznego myślenia, kreatywnego podejścia do problemów i poszukiwania rozwiązań.

To także pomysły zajęć do zastosowania w praktyce przedszkolnej.


KORZYŚCI Z UDZIAŁU RADY PEDAGOGICZNEJ W WARSZTACIE:

Nauczyciele otrzymają pomysły zabaw logicznych i ruchowych z wykorzystaniem wybranych robotów w różnych obszarach tematycznych do pracy z całą grupą przedszkolną na podłodze.


Program:

 • roboty w ruch!: ćwiczenia ćwiczenia orientacji w przestrzeni na matach wielkoformatowych,
 • planowania tras, kodowanie i programowanie wybranych robotów w drodze do zaplanowanego celu – propozycje zabaw,
 • programowanie ręczne oraz głosowe,
 • działania arytmetyczne dla najmłodszych: rysowanie figur i obrazów przez robota na kartce papieru,
 • zachęcenie do rozwiązywania zadań i rozwijania umiejętności logicznego myślenia, m.in. dzięki uczestniczeniu w misjach i zadaniach liczbowych.

Możliwa forma szkoleń:

warsztat stacjonarny w siedzibie placówki (zapytaj o możliwość dojazdu trenera)


Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

Odbiorcy:

nauczyciele przedszkola

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

Prowadząca: AGNIESZKA SZEFER-TRELA

Trener oświaty i założycielka ODN Edukacja Interaktywna w Krakowie. Superwizor SORE, pracowała jako dydaktyk cyfrowy i metodyk w projektach uczących programowania i robotyki dla najmłodszych. Stworzyła autorską pomoc dydaktyczną do nauki kodowania przez zabawę „KodujMata”. Ukończyła kursy trenerskie oraz studia poświęcone projektowaniu e-learningu i edukacji zdalnej w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

Koszt szkolenia dla Rady:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

OPINIE UCZESTNIKÓW:

"Prowadząca bardzo kompetentna, cierpliwa o wielkim uroku własnym. Bardzo dobre szkolenie, z którego wiele się dowiedziałyśmy."

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl