Monika Wisła

Pasjonatka myślenia wizualnego, TIK i wykorzystania tabletu graficznego w edukacji.
Szkoleniowiec w zakresie nowoczesnych metod nauczania, bezpieczeństwa i zagrożeń w cyberprzestrzeni, neurodydaktyki w szkolnej ławce, zastosowania TiK w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym. 

Doradca metodyczny i konsultant ds. języków obcych, SORE w projektach unijnych, trener, dyplomowany coach. Trener projektu “Lekcji:Enter”, organizowanego przez Fundację Orange, FRSI i ISP.

 

 

Absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, doświadczony nauczyciel i lektor języka niemieckiego.

SZKOLENIA PROWADZONE W ODN EDUKACJA INTERAKTYWNA