dr Joanna Zabłocka-Skorek

Filmoznawczyni, kulturoznawczyni, edukatorka, certyfikowana trenerka w zakresie edukacji medialnej, społecznej i kulturowej, dyrektorka Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła”, Prezeska Fundacji „KinoSzkoła”, autorka licznych wystąpień, szkoleń, warsztatów, zajęć i publikacji z zakresu edukacji medialnej i społecznej.

W 2020 roku została Stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od 2001 roku zajmuje się edukacją filmowo-medialną dzieci i dorosłych – początkowo prowadziła zajęcia w kinach na Śląsku, a od 2006 roku tworzyła repertuar i koordynowała pięcioma edycjami Multimedialnego Programu Edukacyjnego realizowanego przez Apollo Film w miastach województwa małopolskiego. W 2011 roku stworzyła Ogólnopolski Interdyscyplinarny Projekt Edukacji Medialnej „KinoSzkoła”, w którym obecnie uczestniczy prawie 300 tysięcy uczniów w ponad 70 miastach na terenie całej Polski. Corocznie program „KinoSzkoła” jest rekomendowany przez Centralny Gabinet Edukacji Filmowej w Łodzi, a zgodność z podstawą programową i jakość zawartości merytorycznej gwarantowane są przez Certyfikat Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego.
Przez kilka lat pracowała jako nauczycielka Wiedzy o Kulturze w śląskich szkołach ponadgimnazjalnych.

W 2014 roku za program KinoSzkoła otrzymała nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii edukacja młodego widza, a w 2016 roku Honorowy Złoty Bilet (przyznawany przez Stowarzyszenie Kina Polskie) za wybitne zasługi w upowszechnianiu kultury filmowej w Polsce.

Brała udział w wielu kursach interpersonalnych z zakresu NVC (Nonviolent communication, Porozumienie bez Przemocy) oraz SWR (System Wewnętrznej Rodziny).

Fragment szkolenia dla Rady pedagogicznej z zakresy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie i po pandemii:

SZKOLENIA PROWADZONE W ODN EDUKACJA INTERAKTYWNA

 • Jak wspierać dzieci w radzeniu sobie z trudnymi emocjami?
 • Konstruktywna komunikacja z dzieckiem i rodzicem, czyli o relacjach w duchu Porozumienia bez Przemocy (NVC)
 • Jak zadbać o dobrostan psychiczny nauczycieli?
 • Metoda “Mindfulness” dla nauczycieli – sposoby redukcji stresu, obniżanie napięcia emocjonalnego oraz profilaktyka depresji
 • Jak zadbać o dobrostan nauczycieli i uczniów
 • Pomysły i sposoby realizacji warsztatów z rodzicami, dotyczących wspierania uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach w pandemii
 • Jak wspierać uczniów w radzeniu sobie z trudnymi emocjami? Trening dla nauczycieli i uczniów
 • Depresja – jak rozmawiać o niej z uczniami? Jak ją rozpoznać, pomóc uczniom i sobie?
 • Przemęczenie i znużenie – jak nie dać się wypaleniu zawodowemu i wzmocnić motywację do pracy?
 • Cyberprzemoc. Jak jej przeciwdziałać i rozwiązywać problemy związane z przemocą w sieci?
 • Jak rozmawiać z uczniami o korzyściach i zagrożeniach użytkowania Internetu?
 • Dlaczego gry uzależniają i jak to wykorzystać ich mechanizmy w edukacji?
 • Metoda Mikro Kręgów – rozwiązywanie konfliktów między uczniami. Nauczyciel jako facylitator
 • Reagowanie na niewłaściwe i prowokacyjne zachowania uczniów – trening konstruktywnej konfrontacji
 • Czy możliwe jest “uwrażliwienie” uczniów? Wsparcie dzieci i młodzieży w procesie kształtowania empatii. Jak kształtować empatię wśród uczniów w duchu Porozumienia bez Przemocy?
 • Filmowa lekcja wychowawcza o relacjach
 • Wykorzystanie dzieł audiowizualnych w procesie wychowania do wrażliwości na prawdę i dobro
 • Pozycja i rola nauczyciela w procesie wychowania uczniów ku wartościom (moralnym, estetycznym i społecznym)
 • Strategie kształtowania postawy ekologicznej wśród uczniów – świadomy konsument i wychowanie w duchu zero / less waste
 • “Obecny!” – jak wykorzystywać metodę Mindfullness i wdrażać trening uważności w edukacji?
 • Jak wspierać umiejętność samodzielnego uczenia się ucznia? Udział nauczyciela w procesie uczenia się uczniów i budowania poczucia odpowiedzialności za własny rozwój
 • Strategie rozpoznawania i rozwijania talentów uczniów
 • Jak rozmawiać z uczniami z pokolenia “iGen” o korzyściach i zagrożeniach użytkowania Internetu?
 • Media społecznościowe: formy aktywności uczniów w sieci, wykorzystanie tekstów kultury audiowizualnej obecnej w sieci w praktyce wychowawczej
 • Psychologiczne aspekty cyberprzemocy oraz działania edukacyjne przeciwdziałające temu zjawisku wśród młodzieży
 • Cyberuzależnienie: formy cyberuzależnień uczniów w sieci, zagrożenia i szanse rozwoju związane z funkcjonowaniem uczniów w sieci
 • Cyberbezpieczeństwo: bezpieczeństwo ucznia w Internecie, ochrona danych osobowych