Ewa Kustwan-Mróz

Od 20 lat interwent kryzysowy. Wspiera szkoły i placówki oświatowe w sytuacjach kryzysowych (wypadki, samookaleczenia, próby samobójcze). Prowadzi warsztaty i szkolenia rad pedagogicznych z nauczycielami wszystkich typów szkół w obszarze interwencji kryzysowej, wychowania, profilaktyki, pomocy psychologicznej.

Psycholog z 35-letnim stażem pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. Ukończyła studia podyplomowe “Coaching w edukacji” oraz “Mentoring, tutoring i coaching w edukacji”. Posiada przygotowanie do pracy trenerskiej z osobami dorosłymi (150 godzinny kurs z andragogiki).

Współpracuje jako wykładowca psychologii z kilkoma uczelniami (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych Uczelni Korczaka Akademii Nauk Stosowanych w Katowicach). Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej dla różnych grup odbiorców.

 

SZKOLENIA PROWADZONE W ODN EDUKACJA INTERAKTYWNA