Niepokojące zachowania dziecka w przedszkolu – nauczyciel w procesie rozpoznania zaburzeń i sposoby na trudne rozmowy z rodzicami

Wczesne rozpoznanie zaburzeń rozwojowych i prawidłowa diagnoza dają szansę na optymalny rozwój dziecka dzięki zastosowaniu odpowiedniej terapii, ale często dopiero w przedszkolu zauważone zostają niepokojące zachowania. Jak je interpretować? Jak o nich rozmawiać z rodzicami? Jak pokierować rodziców by dostrzeżone sygnały zweryfikowali fachowcy?


Cele:

 • uświadomienie nauczycielom przedszkola ich wielkiej roli w diagnozie dziecka,
 • wzmocnienie intuicji nauczyciela poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi,
 • wsparcie nauczyciela w przekazywaniu nieprzyjemnych wiadomości.

Program:

 • zachowania dziecka wskazujące na ewentualne zaburzenia,
 • narzędzia pomocne w zweryfikowaniu podejrzeń (np. Badabada),
 • jak zakomunikować rodzicom, informację o zaobserwowanych dysfunkcjach,
 • wskazanie kolejnych kroków do uzyskania właściwej diagnozy.

Korzyści:

Nauczyciel:

 • pozna narzędzia, które mogą być pomocne w zweryfikowaniu własnych obserwacji,
 • dowie się jak przekazywać trudne wiadomości rodzicom dziecka.

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne,
 • szkolenie online.

Zaświadczenia:

Zaświadczenie

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu kursu doskonalącego dla nauczycieli, wydawane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.


Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i nowym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Odbiorcy:

nauczyciele przedszkola, dyrektorzy

Prowadząca: NATALIA TRELA

Przez 15 lat jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 Integracyjnej w Bielsku-Białej, zajmowała się opracowaniem i wdrażaniem skutecznego modelu integracji w szkole publicznej oraz organizacją kształcenia dzieci niepełnosprawnych, w tym ze spektrum autyzmu. Za swoją działalność otrzymała Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty oraz 12 nagród Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Terapeuta SI, EEG Biofeedback, TUS. Specjalista ds. wczesnego wspomagania i edukacji uczniów ze spektrum autyzmu. Gościnnie wykładowca akademicki. Prowadzi terapię w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Bielsku-Białej. Zafascynowana postrzeganiem świata przez osoby ze spektrum autyzmu.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości.

OCENA Z ANKIET:

OCENA Z ANKIET:

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl