Kompetencje kluczowe w przedszkolu

W placówkach edukacyjnych na wszystkich etapach edukacyjnych każdego dnia z dużą intensywnością kształtowane są wszystkie kompetencje kluczowe – kompleksowo i praktycznie.

Na ile intuicyjnie, a na ile świadomie i w sposób zaplanowany?

Warto przyjrzeć się kompetencjom kluczowym od strony procesu dydaktycznego i działań rozwojowo-wychowawczych. Zobaczyć, na czym warto się skupić przede wszystkim ze względu na wymagania współczesności oraz potrzeby samych dzieci.


Korzyści z udziału Rady pedagogicznej w szkoleniu:

Uczestnicy:

 • poznają założenia rozwijania dzieci w oparciu o 8 kompetencji kluczowych,
 • przełożą wiedzę na temat kompetencji na swoją praktykę zawodową,
 • przeanalizują, podczas jakich aktywności edukacyjnych i wychowawczych realizuje poszczególne kompetencje,
 • zaplanują działania zawodowe i rozwojowe w oparciu o wybrane kompetencje kluczowe.

Program:

 • kompetencje kluczowe – definicja, rodzaje kompetencji,
 • potrzeby dziecka na różnych etapach rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego a kompetencje kluczowe,
 • jak zmiany socjoekonomiczne i społeczne wpływają na rozwijanie kompetencji kluczowych?
 • na co warto (i po co?) położyć akcent: wielojęzyczność, przedsiębiorczość, a może kompetencje społeczne, czyli o mocnych stronach „specjalizowania się” w określonych kompetencjach,
 • planowanie, realizacja i ewaluacja wzmacniania kompetencji kluczowych u przedszkolaków z perspektywy placówki – dlaczego warto wspólnie zaplanować i realizować działania ukierunkowane na KK?

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat w siedzibie placówki (zapytaj o możliwość dojazdu),
 • szkolenie online.

Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

Odbiorcy:

nauczyciele przedszkola

Prowadząca: Małgorzata Cużytek

magister psychologii i pedagogiki, Trener Umiejętności Społecznych z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany Trener Zastępowania Agresji, doktorantka w Instytucie Psychologii UJ. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi w obszarze podnoszenia kompetencji społecznych, komunikacji i asertywności. Od 18 lat szkoli pracowników oświaty (nauczycieli, dyrektorów, specjalistów szkolnych, a tym pedagogów, psychologów) z zakresu wspierania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (specjalizuje się we wspomaganiu osób ze spektrum Autyzmu oraz niepełnosprawnością poznawczą) oraz przeciwdziałania agresji i przemocy. Superwizuje pracę nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Współzałożycielka Fundacji „Falochron” oraz Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”. Realizowała kilka projektów edukacyjnych i badawczych w obszarze edukacji, m.in. międzynarodowy program badawczy „STRONG” (Supportive tools for resilient, open-minded and non-violent grass root work in schools). Wspomaga placówki edukacyjne w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

OPINIE UCZESTNIKÓW:

"Szkolenie prowadzone fachowo w miłej atmosferze. Bardzo miła i rzeczowa prowadząca."

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl