Wczesna nauka czytania i pisania w przedszkolu z zastosowaniem założeń integracji sensorycznej i kodowania

 

Warsztat „Wczesna nauka czytania i pisania w przedszkolu z zastosowaniem założeń integracji sensorycznej i kodowania” to zestaw gotowych i ciekawych zabaw oraz gier dla dzieci, skutecznie wspomagających proces osiągania gotowości szkolnej i nabywania sprawności psychofizycznej do podjęcia nauki czytania i pisania.

To specjalny warsztat dla nauczycieli, którzy chcą w łatwy i przyjemny sposób wprowadzić dziecko do świata pisma, łącząc dwie ciekawe i innowacyjne metody: integrację sensoryczna i kodowanie.

Dzieci w wieku przedszkolnym cechuje dynamiczny rozwój fizyczny. Jest to idealny moment na wykorzystanie predyspozycji dziecięcych oraz ich elastyczności układu nerwowego, by za pomocą zmysłów, a także umiejętności kodowania, wspierać rozwój umiejętności odpowiedzialnych za nabywanie gotowości do czytania i pisania. Rozwój ten będzie kluczowy podczas rozpoczęcia nauki szkolnej. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom z zakresu zmysłów (priopriocepcja, zmysł przedsionkowy, dotyk, wzrok, smak i węch oraz słuch) oraz kodowania dziecko będzie w stanie sprostać wymogom szkoły w sposób łatwy i przyjemny.

Zaproponowane aktywności możliwe są do wykorzystania podczas pracy z całą grupą, a także podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, integracji sensorycznej czy rewalidacji z mniejszą grupa dzieci bądź indywidualnie.


Korzyści z udziału Rady pedagogicznej w szkoleniu:

Uczestnik:

 • zdobędzie wiedzę i bazę materiałów przydatną w organizacji zajęć w przedszkolu i szkole,
 • dowie się, jak z rzeczy codziennego użytku wykonać atrakcyjne pomoce do zajęć,
 • zdobędzie podstawową wiedzę nt. integracji sensorycznej,
 • poszerzy warsztat pracy o nowe metody aktywizujące oraz praktycznego działania,
 • pobudzi swoją twórczość w zakresie organizacji zajęć,
 • dowie się, jak wykorzystywać nowatorskie metody pracy,
 • zdobędzie wiedzę na temat analizy swojej pracy i zastosowanych metod,
 • dowie się, jak modyfikować swoje działania w oparciu o specyfikę i dynamikę grupy oraz aktywności dzieci przejawiane podczas zajęć.

Program:

 • teoria integracji sensorycznej – krótki zarys teoretyczny oraz metody pracy,
 • integracja sensoryczna w przedszkolu i szkole – możliwość wykorzystania jej elementów podczas zajęć,
 • zbiór zabaw w formie aktywizującej – przykłady konkretnych ćwiczeń i pomocy dydaktycznych:
  • w obszarze propriocepcji,
  • w obszarze przedsionkowym,
  • koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • w obszarze dotyku,
  • słuchu,
  • wzroku,
  • smaku i węchu,
 • kodowanie w czytaniu.

Możliwa forma szkoleń:

Forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat w siedzibie placówki (zapytaj o możliwość dojazdu),
 • szkolenie online.

Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

Odbiorcy:

nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Prowadząca: Agnieszka Szczelina-Szczotka

Pedagog, terapeuta, animator. Posiada wykształcenie z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapii pedagogicznej, autyzmu, zespołu Aspergera i innych zaburzeń rozwojowych oraz integracji sensorycznej. Nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta, wykładowca. Współpracowała z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, prowadząc przedmioty z zakresu arteterapii, metodyki edukacji plastycznej, a także pracy korekcyjno-kompensacyjnej. Autorka programu i innowacji „Moje raczki mają moc” oraz publikacji naukowej “Art. Therapy as an Educational Intervention Focused on Social Relations of Children at a Younger School Age” opublikowanego w Kontekstach Pedagogicznych w roku 2019. Zajmuje się badaniem możliwości stosowania arteterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, innowacyjnymi i aktywizującymi metodami nauczania dzieci w wieku przedszkolnym. Miłośniczka eksperymentów nie tylko tych przyrodniczych, ale i artystycznych. W działaniach artystycznych stara się balansować pomiędzy swobodną ekspresją twórczą i umiejętnościami technicznymi. Stara się łączyć ponadczasowe metody z nutką nowoczesności. Podczas codziennej pracy kieruje się niezahamowaną ciekawością dziecięcą i możliwościami, jakie niesie praca z młodym człowiekiem.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl