Jak pracować w przedszkolu z dzieckiem ze spektrum autyzmu – terapia i edukacja oczami praktyka

Nauczyciel coraz częściej spotyka się z uczniem ze spektrum autyzmu lub symptomami podobnych zaburzeń neurologicznych.

Specyficzne cechy autyzmu mają bardzo różne natężenie i dużą rozpiętość: od działań agresywnych i braku nawiązywania relacji do przejawów geniuszu i szczególnych umiejętności w danej dziedzinie.

Dlatego tak cenną staje się znajomość specyfiki funkcjonowania oraz odmienności w odbieraniu otaczającego świata przez dziecko ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD).
Jego odbiór nie jest ograniczony tylko inny i na tym ma polegać umiejętne dostosowanie metod nauczania oraz terapii.


Korzyści z udziału Rady pedagogicznej w szkoleniu:

Nauczyciele:

 • poznają sposoby rozumienia i zaakceptowania dziecka ze spektrum autyzmu,
 • dowiedzą się, po co i jak dostosowywać formy i metody nauczania,
 • poznają przykłady możliwych działań terapeutycznych,
 • będą świadomie współpracować z rodziną dziecka.

Program:

 • specyficzne trudności dzieci z diagnozą spektrum autyzmu i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu,
 • ogólne zasady prowadzenia zajęć indywidualnych, budowanie kontaktu i właściwej relacji z dzieckiem,
 • współpraca z rodzicami oraz ze specjalistami,
 • ocena potrzeb dziecka – od czego zacząć pracę?
 • praca z przedszkolakiem ze spektrum autyzmu oczami praktyka.

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat w siedzibie placówki (zapytaj o możliwość dojazdu),
 • szkolenie online.

Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

Odbiorcy:

nauczyciele przedszkola

Prowadząca:

Natalia Trela: Przez 15 lat jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 Integracyjnej w Bielsku-Białej, zajmowała się opracowaniem i wdrażaniem skutecznego modelu integracji w szkole publicznej oraz organizacją kształcenia dzieci niepełnosprawnych, w tym ze spektrum autyzmu. Za swoją działalność otrzymała Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty oraz 12 nagród Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Terapeuta SI, EEG Biofeedback, TUS. Specjalista ds. wczesnego wspomagania i edukacji uczniów ze spektrum autyzmu. Gościnnie wykładowca akademicki. Prowadzi terapię w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Bielsku-Białej. Zafascynowana postrzeganiem świata przez osoby ze spektrum autyzmu.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości.

OCENA Z ANKIET:

OCENA Z ANKIET:

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl