Trudne zachowania dzieci ze spektrum autyzmu: jak dobrze reagować i pomagać

Trudne zachowania dzieci ze spektrum autyzmu-jak zapobiegać i dobrze reagować_ODN Edukacja Interaktywna

Zachowania trudne występują nie tylko u dzieci z zaburzeniami rozwoju. Wszystkie te zachowania mają jednak zawsze swoją przyczynę.

W przypadku dzieci ze spektrum autyzmu trudniej o ich zrozumienie.

Skąd się biorą tzw. “trudne zachowania”, jak odczytać potrzeby dziecka i właściwie mu pomóc?

Jak przeciwdziałać trudnym zachowaniom i, jeśli wystąpią, jak zapobiegać ich negatywnym skutkom. Jak poprawnie zareagować, dbając o bezpieczeństwo obu stron?


Korzyści z udziału Rady pedagogicznej w szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia:

 • poznają przyczyny trudnych zachowań i sposoby pracy nad emocjami dziecka,
 • dowiedzą się, jak można wzmacniać mocne strony ucznia,
 • poznają sposoby zapobiegania trudnym zachowaniom,
 • w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji będą wiedzieć, jak powinien zareagować.

Program:

 • regulacja emocji – metody oceny, formy pracy, rozpoznawanie, nazywanie emocji – kształtowanie empatii,
 • trudności komunikacyjne uczniów ze spektrum autyzmu,
 • kształtowanie samooceny, wzmacnianie mocnych stron ucznia,
 • odpowiednie sposoby reakcji nauczyciela na trudne zachowania.

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat w siedzibie placówki (zapytaj o możliwość dojazdu),
 • szkolenie online.

Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

Odbiorcy:

nauczyciele przedszkola, szkoły podstawowej, dyrektorzy, nauczyciele wspomagający, nauczyciele mający w klasie osoby z niepełnosprawnościami

Prowadząca:

Natalia Trela: Przez 15 lat jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 Integracyjnej w Bielsku-Białej, zajmowała się opracowaniem i wdrażaniem skutecznego modelu integracji w szkole publicznej oraz organizacją kształcenia dzieci niepełnosprawnych, w tym ze spektrum autyzmu. Za swoją działalność otrzymała Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty oraz 12 nagród Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Terapeuta SI, EEG Biofeedback, TUS. Specjalista ds. wczesnego wspomagania i edukacji uczniów ze spektrum autyzmu. Gościnnie wykładowca akademicki. Prowadzi terapię w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Bielsku-Białej. Zafascynowana postrzeganiem świata przez osoby ze spektrum autyzmu.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości.

OCENA Z ANKIET:

OCENA Z ANKIET:

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl