Pierwsze symptomy zaburzeń rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci w wieku przedszkolnym


Program:

 • jakie objawy powinny zaniepokoić nauczycieli przedszkola w zakresie rozwoju poznawczego (rozwój mowy, typy zabawy, poziom myślenia),
 • niepokojące objawy zakłóceń i zaburzeń społecznych (lęk separacyjny a lęk społeczny, nieśmiałość a wycofanie),
 • nieprawidłowy przebieg rozwoju emocjonalnego (emocje a zachowania),
 • realizacja indywidualnych programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat w siedzibie placówki (zapytaj o możliwość dojazdu),
 • szkolenie online.

Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

Odbiorcy:

nauczyciele przedszkola

Prowadząca: Dr n. hum. Agnieszka Lasota

Psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, socjoterapeutka, trenerka, szkoleniowiec, nauczyciel akademicki. Certyfikowany trener procesu wspomagania szkół i przedszkoli. Posiada doświadczenie w pracy w przedszkolach i placówkach socjoterapeutycznych dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Prowadzi warsztaty dla dzieci rozwijające kompetencje emocjonalne i społeczne.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

OPINIE UCZESTNIKÓW:

"Interesujące propozycje ćwiczeń integracyjnych dla grupy. Przydatne treści. Prowadząca bardzo komunikatywna i kompetentna."

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl