Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przedszkolnego


Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przedszkolnego – 
zadanie z zakresu nadzoru pedagogicznego kuratorów oświaty 2021/2022

Według powszechnej wiedzy psychologicznej pierwsze lata życia dziecka mają kluczowe znaczenie dla całego jego rozwoju. Dzieciom z dysfunkcjami powinno się zapewnić diagnozę ich potencjału i indywidualnych potrzeb oraz wczesne wspomaganie rozwoju, pobudzając rozwój psychoruchy i społeczny. Proces ten powinien przysłyżyć się jak najszybszemu wykryciu niepełnosprawności i udzielania wsparcia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.


Korzyści z udziału Rady pedagogicznej w szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia:

 • dowiedzą się, jak powinien przebiegać proces diagnozowania i udzielania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • zaznajomią się z obowiązami nauczycieli, wynikającymi z zapisów ustaw i rozprządzeń, określających zadania i procedurę organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
 • dowiedzą się, w jaki sposób pomóc dzieciom i ich rodzicom w przypadku sytuacji niepokojących, jak również dowiedzą się, jakie dalsze kroki powziąć,
 • analiza studiów przypadku, opartych o praktykę nauczycieli przedszkoli.

Program:

 • działania nauczycieli, mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną,
 • podstawy prawno-organizacyjne,
 • modele organizacji pracy,
 • praca i obowiązki dyrekcji, specjalistów i nauczycieli przedszkola w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwjou dziecka,
 • form pomocy dla małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny,
 • jak udokumentować realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przedszkolnego,
 • dobre praktyki w przedszkolu,
 • wymiana doświadczeń i możliwość przeprowadzenia sesji pytań z ekspertem.

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat w siedzibie placówki (zapytaj o możliwość dojazdu),
 • szkolenie online.

Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

Odbiorcy:

nauczyciele przedszkola, specjaliści, dyrektorzy

Prowadząca: Dr n. hum. Agnieszka Lasota

Psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, socjoterapeutka, trenerka, szkoleniowiec, nauczyciel akademicki. Certyfikowany trener procesu wspomagania szkół i przedszkoli. Posiada doświadczenie w pracy w przedszkolach i placówkach socjoterapeutycznych dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Prowadzi warsztaty dla dzieci rozwijające kompetencje emocjonalne i społeczne.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

OPINIE UCZESTNIKÓW:

"Interesujące propozycje ćwiczeń integracyjnych dla grupy. Przydatne treści. Prowadząca bardzo komunikatywna i kompetentna."

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl