Diagnoza pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W jaki sposób indywidualizować proces edukacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Jak sprawić, aby indywidualizacja pracy nie kojarzyła się wyłącznie z przykrą koniecznością wypełniania odpowiedniej dokumentacji, ale była faktycznym procesem doboru stosownych metod i narzędzi tworzonym we współpracy z poradnią, rodzicami i dzieckiem?

Zakres działań i postępów ucznia określa się obowiązkowo w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym (IPET), który należy sporządzać regularnie i według ścisłych wytycznych.

Kontrole przeprowadzane w placówkach wskazują jednak na problemy z poprawnym przygotowaniem IPET oraz organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Dokument ten, poza wymogami formalnymi, jest cennym raportem określającym fazę rozwoju dziecka i drogowskazem na przyszłość, który definiuje potrzeby i konieczność zastosowania odpowiednich metod i form pracy z uczniem.


Korzyści z udziału Rady pedagogicznej w szkoleniu:

Nauczyciele: 

 • dowiedzą się, jak prawidłowo konstruować IPET,
 • dostrzegą korzyści z przeprowadzenia WOFU,
 • będą potrafić organizować skuteczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

Program:

 • pojęcie i cele diagnozy,
 • zasady działań diagnostycznych,
 • metody diagnostyczne i sposoby współpracy na linii nauczyciel-specjaliści-poradnia-rodzic,
 • skuteczne przeprowadzenie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka (WOFU),
 • przygotowanie i analiza przykładów poprawnych IPETów,
 • procedury działań nauczycieli w zakresie diagnozowania i informowania rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach dzieci.

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat w siedzibie placówki (zapytaj o możliwość dojazdu),
 • szkolenie online.

Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

Odbiorcy:

nauczyciele przedszkola, szkoły podstawowej, dyrektorzy, nauczyciele wspomagający, nauczyciele mający w klasie osoby z niepełnosprawnościami

Prowadząca:

Natalia Trela: Przez 15 lat jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 Integracyjnej w Bielsku-Białej, zajmowała się opracowaniem i wdrażaniem skutecznego modelu integracji w szkole publicznej oraz organizacją kształcenia dzieci niepełnosprawnych, w tym ze spektrum autyzmu. Za swoją działalność otrzymała Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty oraz 12 nagród Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Terapeuta SI, EEG Biofeedback, TUS. Specjalista ds. wczesnego wspomagania i edukacji uczniów ze spektrum autyzmu. Gościnnie wykładowca akademicki. Prowadzi terapię w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Bielsku-Białej. Zafascynowana postrzeganiem świata przez osoby ze spektrum autyzmu.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości.

OCENA Z ANKIET:

OCENA Z ANKIET:

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl