Dziecko zdrowe i z niepełnosprawnościami razem w przedszkolu, czyli dobra organizacja placówki i grupy szansą na optymalny rozwój obojga dzieci

 

Czy wspólna edukacja dzieci zdrowych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu jest możliwe?

Nauczyciel zastanawia się, jak połączyć aktywności w pracy z tak różnorodną grupą i jak ułoży się ciągła współpraca z nauczycielem wspomagającym.

Jaki model integracji przyjąć? Które metody będą skuteczne? Jakie korzyści wynosi dziecko zdrowe w relacji z dziećmi niepełnosprawnymi?

Szkolenie ma na celu uświadomienie roli nauczycieli w tworzeniu optymalnych, pełnych zrozumienia i akceptacji warunków nauki dla dzieci niepełnosprawnych, w tym ze spektrum autyzmu i tych zdrowych.

Podczas szkolenia poznamy także zbiór sprawdzonych praktyk, jak organizować pracę przedszkola i grupy, poparte wieloletnim doświadczeniem trenera-specjalisty oraz wypracowanymi metodami.


Korzyści z udziału Rady pedagogicznej w szkoleniu:

 • wypracowanie zbioru pomysłów na skuteczną współpracę między nauczycielami, specjalistami i rodzicami,
 • zaznajomienie się ze skutecznymi narzędziami i metodami współpracy dzieci zdrowych i z niepełnosprawnością w oparciu o zasadę integracji.

Program:

 • specyficzne zachowania dziecka z niepełnosprawnością oraz ich wpływ na funkcjonowanie dzieci w placówce,
 • współpraca pomiędzy nauczycielem wspomagającym a wychowawcą,
 • sposoby reagowania w sytuacjach trudnych i konfliktowych pomiędzy dziećmi,
 • rola wychowawcy w budowaniu postawy grupy,
 • opracowywanie systemów motywacji (indywidualnych i grupowych),
 • budowanie skutecznej współpracy z rodzicami dziecka zdrowego i niepełnosprawnego z uwzględnieniem modelu integracji.

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat w siedzibie placówki (zapytaj o możliwość dojazdu),
 • szkolenie online.

Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

Odbiorcy:

nauczyciele przedszkola, nauczyciele wspomagający

Prowadząca:

Natalia Trela: Przez 15 lat jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 Integracyjnej w Bielsku-Białej, zajmowała się opracowaniem i wdrażaniem skutecznego modelu integracji w szkole publicznej oraz organizacją kształcenia dzieci niepełnosprawnych, w tym ze spektrum autyzmu. Za swoją działalność otrzymała Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty oraz 12 nagród Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Terapeuta SI, EEG Biofeedback, TUS. Specjalista ds. wczesnego wspomagania i edukacji uczniów ze spektrum autyzmu. Gościnnie wykładowca akademicki. Prowadzi terapię w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Bielsku-Białej. Zafascynowana postrzeganiem świata przez osoby ze spektrum autyzmu.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości.

OCENA Z ANKIET:

OCENA Z ANKIET:

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl