Muzyczne zabawy integracyjne dla dzieci – uchodźców z Ukrainy

Muzyka sprzyja nawiązywaniu przyjacielskich relacji, otwarciu się na innych, pomaga przełamać nieśmiałość i zaaklimatyzować się w nowym otoczeniu. Zabawy muzyczno – ruchowe i tańce poprawiają nastrój, pomagają przeciwdziałać depresji.

Na szkoleniu uczestnicy poznają praktyczne zabawy pomagające zintegrować klasę, w której znajdują się dzieci zarówno narodowości polskiej jak i ukraińskiej. Uczniowie będą mieć okazję zbliżyć się do siebie poprzez poznawanie wzajemnej kultury – tańców, utworów muzycznych i piosenek obu narodów. Szkolenie pokazuje sposoby na zabawowe zapoznanie uczniów ukraińskich z podstawowymi słowami i zwrotami w języku polskim. Będą także ćwiczenia muzyczno – ruchowe, tańce i piosenki obu krajów, a także gry i zabawy integracyjne.


Korzyści z udziału Rady pedagogicznej w szkoleniu:

 • poznanie zabaw integracyjnych sprzyjających nawiązywaniu przyjacielskich więzi w grupie,
 • poznanie ciekawych muzycznych zabaw pomagających utrwalić podstawowe polskie słowa
  i zwroty,
 • zapoznanie z tradycyjnymi tańcami ukraińskimi i polskimi,
 • zapoznanie się z ukraińską literaturą muzyczną, którą można wykorzystywać podczas zajęć
  z dziećmi,
 • uczestnicy poznają ciekawe, nowatorskie ćwiczenia umuzykalniające do wykorzystania na różnych etapach nauczania,
 • uczestnicy mają możliwość zapoznać się z podstawowymi zwrotami w języku ukraińskim umożliwiającymi komunikację z uczniami z Ukrainy,
 • poznanie prostych piosenek ukraińskich i ich polskich tłumaczeń,
 • uczestnicy otrzymują komplet materiałów (tekst i nuty piosenek, opisy ćwiczeń
  i zabaw, praktyczne wskazówki do prowadzenia zajęć).

Program:

Część I

 • muzyczne zabawy i ćwiczenia integrujące dzieci ukraińskie i polskie, pomagające nawiązać przyjazne relacje w grupie,
 • ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne (pobudzające i hamujące ruch), ćwiczące refleks
  i umiejętność koncentracji, pomagające osobom z Ukrainy równocześnie zapoznać się ze słowami w języku polskim (poznanie nazw liczebników, kolorów, zwierząt, stron świata itp.),
 • poznanie piosenek ukraińskich (dziecięcych i młodzieżowych) z polskimi tłumaczeniami,
 • poznanie ludowych tańców ukraińskich i polskich,
 • poznanie prostych słów i zwrotów w języku ukraińskim ułatwiających komunikację z dziećmi
  z Ukrainy podczas zajęć,
 • integracyjne zabawy muzyczno – ruchowe z użyciem rekwizytów.

Część II

 • ćwiczenia muzyczne wykorzystujące elementy języka polskiego i ukraińskiego umożliwiające przyswojenie sobie podstawowych słów i zwrotów w obu językach,
 • poznanie piosenek zawierających zarówno polskie jak i ukraińskie teksty z opracowaniem ruchowym oraz możliwości ich wykorzystania w zabawach muzycznych,
 • poznanie różnych sposobów aktywnego przeżywania muzyki z dodaniem gestów i prostych ilustracji utworów ruchem,
 • gry i zabawy muzyczne, interaktywne, ruchowe, pomagające otworzyć się na innych, przełamać nieśmiałość,
 • poznanie prostych tańców integracyjnych,
 • zapoznanie z ukraińską literaturą muzyczną, którą możemy wykorzystywać podczas zajęć umuzykalniających.

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat w siedzibie placówki (zapytaj o możliwość dojazdu),
 • szkolenie online.

Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

Odbiorcy:

nauczyciele przedszkolni oraz nauczyciele szkoły podstawowej klas 1-3

Prowadząca: Paulina Wójcik-Ilnytska

Muzyk, Pedagog. Posiada znajomość języka ukraińskiego. Ma doświadczenie w pracy zarówno z najmłodszymi dziećmi (jako nauczycielka rytmiki w przedszkolach) jak i starszymi. Obecnie pracuje jako nauczyciel śpiewu, kształcenia słuchu oraz rytmiki w szkołach muzycznych I stopnia. Współpracuje z ukraińskimi instytucjami organizującymi wydarzenia integracyjne dla Ukraińców w Polsce.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

OPINIE UCZESTNIKÓW:

"Bardzo konkretne przykłady i prezentacja ćwiczeń sprawiły, że całe szkolenie było interesujące, przystępne. Na pewno wykorzystam w pracy. Prowadząca kompetentna, miła i pięknie śpiewa."

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl