Dr n. hum. Agnieszka Lasota

Psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, socjoterapeutka, trenerka, szkoleniowiec, nauczyciel akademicki. Certyfikowany trener procesu wspomagania szkół i przedszkoli.
Posiada doświadczenie w pracy w przedszkolach i placówkach socjoterapeutycznych dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Prowadzi warsztaty dla dzieci rozwijające kompetencje emocjonalne i społeczne.
Realizuje szkolenia dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i terapeutów z zakresu psychologii dziecka, komunikacji, emocji i edukacji szkolnej.
Od kilku lat pełni funkcję koordynatora sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.
Prywatnie szczęśliwa żona, mama dwójki cudownych dzieci, miłośniczka kryminałów, pięknych ogrodów i muzyki relaksacyjnej.

Jest autorką kilku książek oraz ponad 50 artykułów naukowych z zakresu psychologii rozwoju człowieka.

Wybrane publikacje:

Audycje radiowe:

Wybrane nagrania:

 • 10 sposobów na złość dziecka. Film dla rodziców dzieci przedszkolnych. Lasota, A. (2020).

 

SZKOLENIA I OBSZARY PROWADZONE W ODN EDUKACJA INTERAKTYWNA

   • Jak pracować z uczniami i rodzicami po powrocie do szkoły po edukacji zdalnej?
   • Rozwijanie kompetencji emocjonalnych i społecznych uczniów
   • Metody pracy z uczniami o zaburzeniach rozwoju emocjonalno-społecznego
   • Jak zadbać o dobrostan psychiczny nauczycieli?
   • ADHD czy zaburzenie opozycyjno-buntownicze uczniów – jak rozpoznać, jak pracować?
   • Zjawisko agresji i prześladowania wśród dzieci – jak rozpoznać bullying, reagować na sytuacje przemocowe i pomóc uczniowi “skontaktować się” z nauczycielem
   • Rozwój odporności psychicznej i motywacji uczniów
   • Praca z uczniem z Zespołem Aspergera
   • Praca z uczniem z afazją/ SLI
   • Techniki behawioralne w pracy z uczniem z trudnościami
   • Rozwój psychoseksualny dzieci z niepełnosprawnością
   • Jak zadbać o dobrostan psychiczny nauczycieli?
    Techniki behawioralne w pracy z przedszkolakiem z trudnościami
   • Wiedza, postawy i kompetencje nauczycieli wspierających dziecko w sytuacji utraty, rozwodu i kryzysu
   • Zaburzenie więzi i traumy wczesnodziecięce a brak rodzicielskiej miłości
   • Rozwijanie kompetencji emocjonalnych i społecznych przedszkolaków, a styl wychowawczy w rodzinie
   • Metody pracy z dziećmi o zaburzeniach rozwoju emocjonalno-społecznego
   • Praktyczne pomysły radzenia sobie ze złością dziecka w przedszkolu
   • Zachowania agresywne w przedszkolu – jak reagować i wspierać dziecko?
   • Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przedszkolnego – zadanie z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty 2021/2022
   • Metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami logopedycznymi
   • Zabawy i działania nauczyciela w obszarze rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym
   • Praca z dzieckiem z afazją/ Specyficznymi Zaburzeniami Językowymi (SLI)
   • Rozwój mowy i komunikacji u dzieci z rozwojem atypowym
   • Dziecięca komunikacja niewerbalna w relacji z dorosłym
   • Praca z dziećmi z Zespołem Aspergera w przedszkolu
   • Pierwsze symptomy zaburzeń rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci w wieku przedszkolnym