Michał Twardosz – absolwent politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończył kurs “The Science of Learning – What Every Teacher Should Know” organizowany przez Columbia University w USA oraz Microsoft Innovative Educator.
Zawodowo związany z edukacją w zakresie profilaktyki dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Specjalista pracujący w zakresie wsparcia ofiar przemocy szkolnej oraz wdrażania systemów wsparcia dla instytucji oświatowo-wychowawczych. Uczestnik i prelegent konferencji naukowych w zakresie interwencji kryzysowej. Autor publikacji naukowych i publicystycznych dotyczących zagadnień cyfryzacji i nowych technologii.
Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, mających na celu rozwijania kompetencji kluczowych oraz wykorzystywania nowych technologii. Pasjonuje się zrównoważonym rozwojem, zjawiskiem fonoholizmu i cyberprzemocy. Swoje zainteresowania poszerza w prowadzeniu badań nad zagadnieniami pokolenia “Always On”. Jako pasjonata przeprowadził wiele szkoleń rad pedagogicznych, warsztatów dla rodziców i zajęć praktycznych dla uczniów.

 

SZKOLENIA PROWADZONE W ODN EDUKACJA INTERAKTYWNA