Bezpieczeństwo ucznia w sieci – przeciwdziałanie zjawisku cyberprzestępczości

Czym są pojęcia: cyfrowy tatuaż, phishing, hipertekstowość, fake-account.

Czym jest cyberprzestępczość i jak chronić ucznia przed zagrożeniami cyfrowego świata?

Szkolenie poszerza słownik pojęć używanych przez młodzież z generacji “always on” i związanej z cyfrowym światem.

Zajęcia oparte na metodzie symulacyjnej, które podnoszą kompetencje w zakresie działań związanych z cyberprzestępczością.


Cele:

 • poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń związanych ze światem cyfrowym,
 • poszerzenie słownika o pojęcia: cyfrowy tatuaż, phishing, hipertekstowość, fake-account,
 • uwrażliwienie na cyberprzestępczość.

Program:

 • wprowadzenie teoretyczne dla nauczycieli: czym jest cyberprzemoc, cyfrowy tatuaż, phishing, hipertekstowość, fake-account;
 • zaprezentowanie konsekwencji podszywania się pod kogoś na portalach społecznościowych (prawnych i w społeczeństwie),
 • działania mające na celu wsparcie i profilaktykę w szkole.

Korzyści:

 • elastyczność w prowadzeniu zajęć,
 • niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne do dalszej pracy z uczniami,
 • pozytywna komunikacja z uczniem i rodzicem,
 • nauczyciel zna działania profilaktyczne oraz możliwości wsparcia dla uczniów.

Możliwa forma szkoleń:

szkolenie online.


Zaświadczenia:

Zaświadczenie

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu kursu doskonalącego dla nauczycieli, wydawane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.


Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i nowym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Odbiorcy:

nauczyciele szkoły podstawowej, dyrektorzy

Prowadzący: MICHAŁ TWARDOSZ

Absolwent politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończył kurs "The Science of Learning - What Every Teacher Should Know" organizowany przez Columbia University w USA oraz Microsoft Innovative Educator. Zawodowo związany z edukacją w zakresie profilaktyki dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Specjalista pracujący w zakresie wsparcia ofiar przemocy szkolnej oraz wdrażania systemów wsparcia dla instytucji oświatowo-wychowawczych. Uczestnik i prelegent konferencji naukowych w zakresie interwencji kryzysowej. Autor publikacji naukowych i publicystycznych dotyczących zagadnień cyfryzacji i nowych technologii. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, mających na celu rozwijania kompetencji kluczowych oraz wykorzystywania nowych technologii. Pasjonuje się zrównoważonym rozwojem, fonoholizmem i zjawiskiem cyberprzemocy. Swoje zainteresowania poszerza w prowadzeniu badań nad zagadnieniami pokolenia "Always On". Jako pasjonata przeprowadził setki rad pedagogicznych, warsztatów dla rodziców i zajęć praktycznych dla uczniów.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

Inne szkolenia prowadzącego

Sieć, spokojnie! – gdzie jest i co klika twój uczeń w internecie

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl