Sieć, spokojnie! – gdzie jest i co klika twój uczeń w internecie

Sieć, spokojnie! – gdzie jest i co klika twój uczeń w internecie

Co robi uczeń, gdy nauczyciel nie patrzy – poznaj lepiej zachowania dziecka i nastolatka w internecie i mediach społecznościowych.

Od Facebooka do TikToka – jak zrozumieć cyfrowe nawyki i zachowanie ucznia w internecie?

Poznaj charakterystykę pokolenia cyfrowych tubylców oraz prognozy, jak zmieni je pandemia.

 

Według najnowszych badań uczeń korzysta z Internetu średnio 9 godzin dziennie, przyczyniła się do tego również pandemia.

Od początku zdalnej edukacji nauczyciele alarmują o wzroście zjawiska cyberprzemocy i nowych dotąd nieznanych zagrożeniach. Zapewnienie bezpieczeństwa uczenia w sieci staje się więc szczególnie ważne.


Cele:

 • poszerzenie wiedzy na temat wyzwań wynikających z cyfryzacji społeczeństwa,
 • zwiększenie świadomości na temat mechanizmów e-uzależnień i cyfrowych zagrożeń,
 • poszerzenie wiedzy na temat środków zaradczych i systemów wsparcia,
 • przekazanie praktycznych informacji, które łatwo można wykorzystać w pracy.

Program:

 • teoretyczne podstawy funkcjonowania pokolenia cyfrowych tubylców – jak pracować z dzisiejszym uczniem,
 • E-tożsamość: różnice pomiędzy światem rzeczywistym, a cyfrowym,
 • media społecznościowe – od Facebooka do TikToka, charakterystyka zjawiska, mechanizmy oddziaływania mediów społecznościowych na dzieci i młodzież,
 • symptomy uzależnienia od Internetu i smartfonu,
 • cyfrowe zagrożenia – syndrom FOMO; fonoholizm, cyberbullying,
 • higiena cyfrowa i profilaktyka w nauczaniu zdalnym,
 • praktyczne zasady bezpieczeństwa i podstawowe narzędzia wspierające bezpieczeństwo w sieci,
 • studium przypadku – osobiste doświadczania z 24 krajów,
 • tabletowi rodzice – zbiór praktycznych zasad współpracy z rodzicami.

Korzyści:

Dzięki poszerzeniu świadomości o cyfrowej przestrzeni, w której żyje i funkcjonuje uczeń, nauczyciel lepiej pozna przyczyny jego zachowań i świat, w którym żyją jego rówieśnicy.

Nauczyciel zapozna się również z zagrożeniami cyfrowymi i dowie się, jak może przeciwdziałać i reagować na sytuacje niepokojące.


Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie online.

Zaświadczenia:

Zaświadczenie

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu kursu doskonalącego dla nauczycieli, wydawane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.


Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i nowym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Odbiorcy:

nauczyciele szkoły podstawowej, dyrektorzy

Prowadzący: MICHAŁ TWARDOSZ

Absolwent politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończył kurs "The Science of Learning - What Every Teacher Should Know" organizowany przez Columbia University w USA oraz Microsoft Innovative Educator. Zawodowo związany z edukacją w zakresie profilaktyki dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Specjalista pracujący w zakresie wsparcia ofiar przemocy szkolnej oraz wdrażania systemów wsparcia dla instytucji oświatowo-wychowawczych. Uczestnik i prelegent konferencji naukowych w zakresie interwencji kryzysowej. Autor publikacji naukowych i publicystycznych dotyczących zagadnień cyfryzacji i nowych technologii. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, mających na celu rozwijania kompetencji kluczowych oraz wykorzystywania nowych technologii. Pasjonuje się zrównoważonym rozwojem, fonoholizmem i zjawiskiem cyberprzemocy. Swoje zainteresowania poszerza w prowadzeniu badań nad zagadnieniami pokolenia "Always On". Jako pasjonata przeprowadził setki rad pedagogicznych, warsztatów dla rodziców i zajęć praktycznych dla uczniów.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl