Sieć spokojnie! – gdzie jest i co klika twój uczeń w internecie

Sieć spokojnie! – gdzie jest i co klika twój uczeń w internecie

Co robi uczeń, gdy nauczyciel nie patrzy – poznaj lepiej zachowania dziecka i nastolatka w internecie i mediach społecznościowych.

Od Facebooka do TikToka – jak zrozumieć cyfrowe nawyki i zachowanie ucznia w internecie?

Poznaj charakterystykę pokolenia cyfrowych tubylców oraz prognozy, jak zmieni je pandemia.

 

Według najnowszych badań uczeń korzysta z Internetu średnio 9 godzin dziennie, przyczyniła się do tego również pandemia.

Od początku zdalnej edukacji nauczyciele alarmują o wzroście zjawiska cyberprzemocy i nowych dotąd nieznanych zagrożeniach. Zapewnienie bezpieczeństwa uczenia w sieci staje się więc szczególnie ważne.


Korzyści z udziału Rady pedagogicznej w szkoleniu:

Dzięki poszerzeniu świadomości o cyfrowej przestrzeni, w której żyje i funkcjonuje uczeń, nauczyciele lepiej poznają przyczyny jego zachowań i świat, w którym żyją jego rówieśnicy.

Nauczyciele zapozna się również z zagrożeniami cyfrowymi i dowiedzą się, jak może przeciwdziałać i reagować na sytuacje niepokojące.


Program:

 • teoretyczne podstawy funkcjonowania pokolenia cyfrowych tubylców – jak pracować z dzisiejszym uczniem,
 • E-tożsamość: różnice pomiędzy światem rzeczywistym, a cyfrowym,
 • media społecznościowe – od Facebooka do TikToka, charakterystyka zjawiska, mechanizmy oddziaływania mediów społecznościowych na dzieci i młodzież,
 • symptomy uzależnienia od Internetu i smartfonu,
 • cyfrowe zagrożenia – syndrom FOMO; fonoholizm, cyberbullying,
 • higiena cyfrowa i profilaktyka w nauczaniu zdalnym,
 • praktyczne zasady bezpieczeństwa i podstawowe narzędzia wspierające bezpieczeństwo w sieci,
 • studium przypadku – osobiste doświadczania z 24 krajów,
 • tabletowi rodzice – zbiór praktycznych zasad współpracy z rodzicami.

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat w siedzibie placówki (zapytaj o możliwość dojazdu),
 • szkolenie online.

Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

Odbiorcy:

nauczyciele szkoły podstawowej, dyrektorzy

Prowadzący: MICHAŁ TWARDOSZ

Absolwent politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończył kurs "The Science of Learning - What Every Teacher Should Know" organizowany przez Columbia University w USA oraz Microsoft Innovative Educator. Zawodowo związany z edukacją w zakresie profilaktyki dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Specjalista pracujący w zakresie wsparcia ofiar przemocy szkolnej oraz wdrażania systemów wsparcia dla instytucji oświatowo-wychowawczych. Uczestnik i prelegent konferencji naukowych w zakresie interwencji kryzysowej. Autor publikacji naukowych i publicystycznych dotyczących zagadnień cyfryzacji i nowych technologii. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, mających na celu rozwijania kompetencji kluczowych oraz wykorzystywania nowych technologii. Pasjonuje się zrównoważonym rozwojem, fonoholizmem i zjawiskiem cyberprzemocy. Swoje zainteresowania poszerza w prowadzeniu badań nad zagadnieniami pokolenia "Always On". Jako pasjonata przeprowadził setki rad pedagogicznych, warsztatów dla rodziców i zajęć praktycznych dla uczniów.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

OPINIE UCZESTNIKÓW:

"Bardzo sympatyczny i kompetentny prowadzący, otwarty i świetnie przygotowany."

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl