Logorytmika, czyli słowo, ruch, muzyka według Piotra Tolsdorfa. Warsztaty praktyczne

“Logorytmika, czyli słowo, ruch, muzyka według Piotra Tolsdorfa” to wyjątkowe, praktyczne warsztaty, które nie są jedynie prezentacją pomysłów i piosenek.
Podczas spotkania odpowiadamy na pytanie „po co” i „dlaczego”, a uczestnicy wychodzący z warsztatów będą wiedzieli jak świadomie i mądrze korzystać z aktywności logorytmicznych.


Korzyści z udziału Rady pedagogicznej w szkoleniu:

 • zdobycie umiejętności wykorzystania logorytmiki w pracy z grupą przedszkolną/szkolną,
 • zdobycie wiedzy z zakresu profilaktyki logopedycznej,
 • skrypt ze szkolenia,
 • elektroniczny dostęp do: KALENDARZA LOGORYTMICZNEGO (zawiera 19 scenariuszy zajęć logorytmicznych), plików z podkładami muzycznymi w formacie mp3.

Program:

 • logorytmika – jej początki i założenia,
 • pozycja wertykalno-horyzontalna języka w zabawie – omówienie, prezentacja ćwiczeń logorytmicznych usprawniających język,
 • „TATAIZACJA” i jej wykorzystanie – omówienie zagadnienia, prezentacja ćwiczeń logorytmicznych z wykorzystaniem „tataizacji”,
 • fakty i mity z logorytmiki – czyli o tym, czego nie robić w czasie zajęć z logorytmiki,
 • środki wyrazu artystycznego w logorytmice – prezentacja środków stosowanych w zajęciach logorytmicznych z przykładami zabaw,
 • od liczenia do muzykowania – wykorzystanie instrumentów Orffowskich w zajęciach logorytmicznych,
 • rozwijanie pamięci i wyobraźni w oparciu o aktywności logorytmiczne,
 • logorytmiczne inspiracje na cały rok – czyli jak tworzyć zabawy logorytmiczne w oparciu o minimalizm i skąd czerpać inspiracje.

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat w siedzibie placówki (zapytaj o możliwość dojazdu),
 • szkolenie online.

Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

Odbiorcy:

nauczyciele przedszkola, szkoły podstawowej, dyrektorzy

Prowadzący: Piotr Tolsdorf

Muzyk-logopeda. Pasjonat logorytmiki, trener-praktyk prowadzący m.in. gabinet logopedyczny oraz zajęcia logopedyczne i logorytmiczne w przedszkolach. Twórca wielu zabaw logorytmicznych, autor podkładów muzycznych i scenariuszy zabaw. Prowadzi warsztaty z logorytmiki na terenie całej Polski. Jest logopedą w LogoCentrum w Rybniku.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl