Konstruowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego. Wykorzystanie ich w projektowaniu zajęć dydaktycznych

Nauczyciele, zgodnie z prawem, powinni opracować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych i zapoznać z nimi uczniów i rodziców. Pracując z nauczycielami obserwujemy coraz częściej pojawiające się trudności w formułowaniu wymagań edukacyjnych oraz ich dostosowaniu do potrzeb naszych uczniów. Na szkoleniu w formule warsztatowej uczestnicy poznają zasady tworzenia wymagań edukacyjnych, stworzą przykładowe wymagania oraz skonfrontują zaproponowany model pracy wymaganiami, które posiadają.


Korzyści z udziału rady pedagogicznej w szkoleniu:

Uczestnik:

 • pozna założenia teoretyczne konstruowania wymagań edukacyjnych,
 • zrozumie merytoryczną i prawną potrzebę konstruowania wymagań edukacyjnych,
 • skonstruuje przykładowe wymagania edukacyjne do swojego przedmiotu.

Program:

 • zapisy prawne dotyczące wymagań edukacyjnych,
 • analiza podstawy programowej, programu nauczania i przełożenie na formułowanie wymagań edukacyjnych,
 • taksonomia celów kształcenia,
 • cele operacyjne i rola w formułowaniu wymagań edukacyjnych,
 • elementy technologii wspierające konstruowanie wymagań edukacyjnych,
 • formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego.

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat w siedzibie placówki (zapytaj o możliwość dojazdu),
 • szkolenie online.

Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

Odbiorcy:

nauczyciele szkoły podstawowej, dyrektorzy

Prowadzący: Krzysztof Ciurej

Biolog, przyrodnik, nauczyciel, trener, coach, tutor. Pracuje w szkole podstawowej jako nauczyciel biologii, przyrody. Absolwent Akademii Pedagogicznej na kierunku Biologia z Nauczaniem Przyrody, Akademii Wychowania Fizycznego w zakresie Wychowania Fizycznego oraz SWPS w Katowicach w zakresie Coaching i Mentoring. Ponadto legitymuje się ukończeniem wielu kursów z zakresu dydaktyki nauczania, kompetencji miękkich, wychowania. Wiedzę i umiejętności wykorzystuje praktycznie w pracy nauczyciela. Uczestniczy w wielu projektach podnoszących jakość edukacji jako trener, ekspert, autor koncepcji. Brał udział w projektach dotyczących szkoły, współpracy, ewaluacji wewnętrznej, kompetencji kluczowych. W ostatnim czasie pracuje jako główny konsultant przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w projekcie Lekcja Enter oraz trener w edukacji włączającej.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl