KURS E-LEARNING na platformie “Jak uczyć online w czasie koronawirusa”

„Jak uczyć online w pigułce: 5 prostych narzędzi, które pomogą nauczycielom pracować zdalnie”.

Poziom: podstawowy.

W tym kursie poznasz pięć wybranych narzędzi prezentowanych krok po kroku, które sprawią, że uczenie na odległość będzie możliwie przy minimum nakładu pracy i podstawowych umiejętnościach obsługi komputera przez nauczycieli.

Wybrane aplikacje pozwolą w sposób wystarczający każdemu nauczycielowi zrealizować lekcje online.

Szkolenie jest szczególnie pomocne dla tych nauczycieli, którzy na codzień w mniejszym zakresie korzystali z rozwiązań technologicznych, a są zobligowani do edukacji zdalnej w czasie przerwy od zajęć na terenie szkoły.

 

Dzięki temu szkoleniu:

  • Nauczyciel otrzyma dokładne wskazówki i dobrze wyjaśnione materiały nt. wybranych narzędzi TIK, do wielokrotnego odtwarzania,
  • Praca z materiałami edukacyjnymi tworzonymi będzie zorganizowana i przejrzysta dla uczniów, również w przypadku dłuższego trwania przerwy od szkoły,
  • Zdobyta wiedza pozwoli świadomie projektować lekcje na odległość, bez nadmiernego obciążenia nauczycieli, uczniów i rodziców.
  • Szansa, że uczniowie przyswoją wiedzę, a ich cele edukacyjne będę spełnione, zwiększy się.

5 narzędzi TIK – wersja minimum, która sprawdzi się w trudnych czasach:

Program:

  • PADLET – gromadzenie i dzielenie się treściami + STRONY INTERNETOWE dla każdego przedmiotu
  • LEARNING APPS – ćwiczenia interaktywne, tworzenie materiałów, zarządzanie klasą
  • QUIZIZZ – ćwiczenia interaktywne, projektowanie zadań domowych i stosowanie testów
  • Skaner w telefonie – aplikacja konwertująca notatki pisane odręcznie i podręczniki papierowe na online
  • ZOOM – komunikacja, wykład online z uczniami (funkcje podstawowe)

Szkolenie prowadzone metodą screencast: na ekranie prezentowane są wybrane programy oraz trener.

Udział potwierdzony zaświadczeniami akredytowanego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli EDUKACJA INTERAKTYWNA.

Szkolenie prowadzi:

Agnieszka Szefer-Trela

Trenerka oświaty w zakresie TIK. Jej szkolenia są wysoko oceniane, a najczęstsze opinie to: profesjonalne, przejrzyste, atrakcyjne, wyjaśnione w bardzo przystępny sposób.


Zaświadczenia:

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu kursu doskonalącego dla nauczycieli, wydawane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Zaświadczenie w formie papierowej z pieczątkami i podpisami, wysyłane pocztą tradycyjną do każdego uczestnika (koszt w cenie szkolenia).


Nauczycielu, ten kurs możesz mieć za darmo!

Zapłać teraz za kurs, a następnie złóż w swojej placówce wniosek o refundację. Zapytaj Dyrektora swojej placówki o taką możliwość.

Jeśli jesteś nauczycielem, możesz sfinansować kurs ze środków własnych lub też przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli z budżetu szkoły, zgodnie z zapisami w Karcie Nauczyciela.

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i nowym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


Zapisz się, klikając poniższy przycisk:

Zapisz się


Odbiorcy:

Nauczyciele szkół

Liczba godzin:

6 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia:

szkolenie z nagranymi filmami instruktażowymi na platformie

Prowadząca: Agnieszka Szefer-Trela

Trener oświaty i założycielka ODN Edukacja Interaktywna w Krakowie. Superwizor SORE, pracowała jako dydaktyk cyfrowy i metodyk w projektach uczących programowania i robotyki dla najmłodszych. Specjalistka w dziedzinie edukacji zdalnej, filmowej i kodowania. Ukończyła kursy trenerskie oraz studia poświęcone projektowaniu e-learningu i edukacji zdalnej w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

Cena:

57 zł