Odbiurokratyzowanie pracy szkół i placówek edukacyjnych

– 17.11.2021 –

Drodzy Nauczyciele i Dyrektorzy,

poniżej przekazujemy informację Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące odbiurokratyzowania pracy szkół i placówek edukacyjnych:

W Ministerstwie Edukacji i Nauki podjęte zostały działania ukierunkowane na odbiurokratyzowanie pracy szkół i placówek.

Ograniczone zostały obowiązki nauczycieli dotyczące dokumentowania pracy, związane np. ze współuczestniczeniem nauczycieli w działaniach realizowanych w ramach niektórych form nadzoru pedagogicznego. We wrześniu br. wprowadzone zostały zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Zrezygnowano z dwóch dotychczasowych form nadzoru pedagogicznego: ewaluacji i monitorowania. Zmiana ta istotnie zmniejszy obciążenie nauczycieli pracą, inną niż prowadzenie zajęć z uczniami.

Ministerstwo Edukacji i Nauki, we współpracy z kuratorami oświaty, przygotowało zestawienie przykładów dotyczących tworzenia w szkołach dokumentacji niewymaganej przepisami prawa. Informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie Miniesterstwa.