Dzień Nowych Technologii w Edukacji- ostatni dzień na zgłoszenia placówek!

– 18.03.2021 –

Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca do zorganizowania w Państwa szkołach i placówkach wydarzeń w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji. Celem tej inicjatywy jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią. Zgłoszenia są do 18 marca.

Szkoły i placówki, które zarejestrują swoje aktywności, będą mogły wziąć udział w konkursie na najlepsze wydarzenie przygotowane w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji. Najciekawsze pomysły zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdą Państwo na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dzien-nowych-technologii-w-edukacji-2021–zapraszamy-do-udzialu.