Szczepienia przeciwko Covid-19 dla nauczycieli

– 5.02.2021 –

W najbliższym czasie rozpocznie się szczepienie nauczycieli przeciw Covid-19.
Rząd RP podjął decyzję, że już w drugim tygodniu lutego rozpoczną się szczepienia nauczycieli.

W pierwszej grupie będą mogli Państwo zgłaszać tylko następujące kategorie osób, które już w tej chwili pracują stacjonarnie:

  • nauczycieli wychowania przedszkolnego,
  • osoby zatrudnione na stanowisku – pomoc nauczyciela,
  • osoby zatrudnione na stanowisku – pomoc wychowawcy,
  • nauczycieli klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic),
  • nauczycieli szkół i placówek specjalnych,
  • nauczyciel i instruktorów praktycznej nauki zawodu (również tych nie będących pracownikami szkół),
  • pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych,
  • kadrę kierowniczą pedagogiczną wymienionych szkół i placówek.

O możliwości zgłaszania kolejnych grup nauczycieli Rząd będzie informować w późniejszym czasie.

Jak będą wyglądały szczepienia nauczycieli?
Nauczyciel na szczepienie będzie zgłoszony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.
Dyrektor będzie wypełniał prosty formularz, który zostanie udostępniony do poniedziałku, 8 lutego br. w „Strefie Pracownika” SIO. W formularzu, który będzie zawierał wykaz nauczycieli, dyrektor zaznaczy imiona i nazwiska chętnych nauczycieli zatrudnionych w szkole lub placówce, dopisze pracowników nie będących nauczycielami, lub nie zatrudnionych w szkole (chodzi o instruktorów praktycznej nauki zawodu) i wypełniony formularz prześle drogą elektroniczną do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Następnie formularz z listą zgłoszoną do szczepienia zostanie przekazany do właściwego szpitala węzłowego.

WAŻNE: nauczyciel, który jest zatrudniony w kilku szkołach lub placówkach, zgłasza chęć do szczepienia w jednej, wybranej przez siebie szkole.

Już w tej chwili Dyrektorzy proszeni są o rozpoczęcie przygotowań. Przede wszystkim o kontakt z osobami wymienionymi wyżej i ustalenie czy wyrażają chęć do zgłoszenia się na szczepienie.

Dyrektor szkoły będzie miał czas na wypełnienie formularza zgłoszeniowego do środy, 10 lutego br.

Informacje dla szczepionych dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-informacyjne-dla-szpitali-i-pacjentow-dotyczace-szczepien-przeciw-covid-19