Ogłoszono dwa nowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

-30.03.2022 –

Drodzy Dyrektorzy,

Ministerstwo Edukacji i Nauki dodało do podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 dwa nowe podpunkty.

Dwa nowo ogłoszone kierunki brzmią:

  • Rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

Pełną listę podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 oraz związane z tym materiały można sprawdzić TUTAJ

W związku z dodanymi kierunkami Małopolskie Kuratorium Oświaty wprowadziło zmiany do Planu Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022. Pełne brzmienie aneksu z dnia 30.03.2022  można pobrać  TUTAJ