Sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela – wykorzystanie aplikacji opartych na AI oraz jej wpływ na dotychczasowy sposób nauczania

Zdjęcie wykreowane ze pomocą sztucznej inteligencji.

SZKOLENIE ZGODNE Z KIEDUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ na rok 2023/24


Program obejmuje wprowadzenie do sztucznej inteligencji, jak i działania praktyczne sprzyjające zwiększeniu umiejętności związane z wykorzystaniem narzędzi opartych na AI w codziennej pracy nauczyciela szkoły.


Program:

 • wprowadzenie do pojęcia sztucznej inteligencji (AI),
 • jak AI może wspierać nauczycieli w pracy z uczniami, jakie wyzwania niesie?
 • aplikacje bazujące na sztucznej inteligencji, przydatne w edukacji do tworzenia tekstów, a także obrazów i grafik,
 • pomysły na wykorzystanie AI na zajęciach z uczniami,
 • przyszłość procesu nauczania i uczenia się z AI.

Korzyści z udziału Rady pedagogicznej w szkoleniu

 • zwiększenie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi opartych na sztucznej inteligencji,
 • rozwijanie umiejętności tworzenia materiałów dydaktycznych, tekstów, scenariuszy, prezentacji i obrazów z wykorzystaniem AI,
 • zwiększenie atrakcyjności i efektywności zajęć szkolnych przygotowywanych przez nauczyciela oraz oprawy graficznej działań.

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat w siedzibie placówki (zapytaj o możliwość dojazdu),
 • szkolenie online.

Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

Odbiorcy:

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

Prowadząca: AGNIESZKA SZEFER-TRELA

Trener rozwoju kompetencji cyfrowych w edukacji, edukator, superwizor. Od 10 lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach i przedszkolach, sztucznej inteligencji, filmowania, kodowania i robotyki. Pracowała także jako dydaktyk cyfrowy, scenarzysta kursów online oraz metodyk w projektach uczących programowania i robotyki dla najmłodszych. Autorka dwóch książek - podręczników do nauki kodowania w przedszkolu i szkole "Kodowanie przez zabawę". Założycielka i organ prowadzący Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Edukacja Interaktywna w Krakowie.

Koszt szkolenia dla Rady:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

OPINIE UCZESTNIKÓW:

"Bardzo przydatne szkolenie. Wiele informacji nowych, ale na pewno do wykorzystania w pracy. Prowadząca w bardzo jasny sposób przekazała informacje. Bardzo miła atmosfera."

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl