Śmierci i pogrzeb. Nauczyciel i szkoła na granicy prywatności

Śmierć jest wydarzeniem w życiu społeczności objętym ścisłymi oczekiwaniami i otoczonym rytuałami. Mimo, że śmierć dotyka tego co prywatne i rodzinne to w rozumieniu jej znaczenia dla społeczności szkolnej jest wydarzeniem angażującym nauczyciela, dyrektora i uczniów.

W jaki sposób powinien zachować się nauczyciel w sytuacji śmierci swojego ucznia? Jakie decyzje może względem uroczystości pogrzebowych rodziców ucznia podjąć dyrektor placówki oświatowej? Gdzie jest granica przyjmowania roli urzędnika systemu oświaty a osoby bliskiej zaangażowanej w sprawy prywatne?

Uczestnictwo w pogrzebie jest sprawą prywatną. Może być jednocześnie wyrazem solidarności społeczności szkolnej z emocjami ucznia, rodzica, współpracownika.


Program:

 • śmierć w klasie – temat lekcji wychowawczej,
 • kompetencje nauczyciela i psychologa szkolnego,
 • lekcja wychowawcza sens życia,
 • działania szkoły,
 • świat wartości,
 • uroczystości pogrzebowa a przekonania religijne,
 • prawo kanoniczne – dla zainteresowanych.

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat w siedzibie placówki (zapytaj o możliwość dojazdu),
 • szkolenie online.

Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

Odbiorcy:

nauczyciele szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

Prowadzący: DR MARCIN SKOREK

Filmoznawca, kulturoznawca, edukator, trener w zakresie edukacji medialnej, społecznej i kulturowej, autor materiałów dydaktycznych i konsultant merytoryczny Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła”. Przeprowadził kilka tysięcy zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Selekcjoner i juror festiwali filmowych dla dzieci – Ale Kino! i Międzynarodowy Festiwal Filmów i Programów Religijnych dla Dzieci MUNDI. Drugie wykształcenie – zawodowe – aktor pantomimy – specjalizacja ćwiczenia relaksacyjne kręgosłupa i relaksacja poizometryczna. Wykształcenie zawodowe – aktor scen muzycznych – ćwiczenia emisji głosu – praca z głośnią. Instruktor filmu animowanego i żywego planu z uczniami i nauczycielami, W 2016 roku otrzymał Honorowy Złoty Bilet (przyznawany przez Stowarzyszenie Kina Polskie) za wybitne zasługi w upowszechnianiu kultury filmowej w Polsce. W 2020 i 2021 roku został Stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl