Dziecko z grupy ryzyka zaburzeń rozwojowych – wsparcie uczniów z wysoką wrażliwością

Jak wspierać dzieci w trakcie pandemii i po niej?

Ciągle jesteśmy w fazie oczekiwania na wygaśnięcie pandemii, która przeobraziła nasze codzienne funkcjonowanie, zmusiła uczniów i nauczycieli do zmiany nawyków związanych z uczeniem się, spędzaniem wolnego czasu, ograniczyła kontakty społeczne, wydłużyła pracę na urządzeniach ekranowych.

Wszystkie wymienione zmiany mają wpływ na rozwój i dobrostan dzieci i dorosłych. Stanowią także wyzwanie dla systemu edukacji w zakresie wspomagania uczniów nadwrażliwych, o SPE w trakcie i po izolacji, pomocy dzieciom w odzyskaniu równowagi psychicznej i radzeniu sobie z uzależnieniem od urządzeń ekranowych.


Korzyści z udziału Rady Pedagogicznej w szkoleniu:

Uczestnik:

 • dowie się jakie zagrożenie niesie dla dzieci i młodzieży długotrwała izolacja społeczna,
 • pozna sposoby diagnozowania i wspomagania uczniów z grupy ryzyka zaburzeń typu depresyjnego, lękowego i uzależnień behawioralnych,
 • wzmocni kompetencje w zakresie integrowania klas po powrocie do szkoły, aby zapobiegać ewentualnym sytuacjom trudnym wychowawczo.

Program:

 • pandemia jako sytuacja kryzysowa zaburzająca równowagę psychiczną,
 • zmiana nawyków związanych z codziennym funkcjonowaniem, a adaptacja do „normalności”,
 • sytuacja dziecka z grupy ryzyka zaburzeń depresyjnych, lękowych obecnie i po powrocie do szkoły – sygnały kryzysu, sposoby reagowania,
 • uzależnienia od urządzeń ekranowych – znak naszych czasów i wyzwanie dla rodziców i szkoły.

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne – warsztat w siedzibie placówki (zapytaj o możliwość dojazdu),
 • szkolenie online.

Najważniejsze na rynku zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli, wydawane w wersji papierowej przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 1045).

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

         

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i aktualnym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE?

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone szkolenie spełniło oczekiwania Twojej Rady Pedagogicznej.

Każdorazowo kontaktujemy się placówką, aby doprecyzować potrzeby, uelastycznić program szkolenia i poinformować trenera o priorytetach nauczycieli.

Skontaktuj się i dopasuj szkolenie, temat, trenera oraz zakres wspólnie z naszym doradcą szkoleniowym.


ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE

tel: 603 759 448
lub wypełnij formularz u dołu strony.

Odbiorcy:

nauczyciele szkoły podstawowej

Prowadząca: Małgorzata Cużytek

magister psychologii i pedagogiki, Trener Umiejętności Społecznych z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany Trener Zastępowania Agresji, doktorantka w Instytucie Psychologii UJ. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi w obszarze podnoszenia kompetencji społecznych, komunikacji i asertywności. Od 18 lat szkoli pracowników oświaty (nauczycieli, dyrektorów, specjalistów szkolnych: pedagogów, psychologów) z zakresu wspierania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (specjalizuje się we wspomaganiu osób ze spektrum Autyzmu oraz niepełnosprawnością poznawczą) oraz przeciwdziałania agresji i przemocy. Superwizuje pracę nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Współzałożycielka Fundacji „Falochron” oraz Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”. Realizowała kilka projektów edukacyjnych i badawczych w obszarze edukacji, m.in. międzynarodowy program badawczy „STRONG” (Supportive tools for resilient, open-minded and non-violent grass root work in schools). Wspomaga placówki edukacyjne w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

OPINIE UCZESTNIKÓW:

"Interesujące propozycje ćwiczeń integracyjnych dla grupy. Przydatne treści. Prowadząca bardzo komunikatywna i kompetentna."

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl