Zabawy z dźwiękiem, ruchem i rytmem. Jak zadbać o głos dziecka, aby prawidłowo się rozwijał?

Ćwiczenia i zabawy muzyczno – ruchowe wyrabiają zdolność koncentracji, kształcą refleks, spostrzegawczość i pamięć, a dodatkowo integrują grupę.

Muzyczna ekspresja ruchowa pobudza do działania całe ciało. Wspólne śpiewanie integruje dzieci, a często również przełamuje ich nieśmiałość. Podczas śpiewu dziecko zaczyna świadomie operować oddechem. Ćwiczenia głosowe mają bardzo pozytywny wpływ na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka.

Na warsztatach dowiemy się co zrobić, by zajęcia muzyczno-ruchowe były atrakcyjniejsze, a także jak dbać o głos dziecka i wspierać jego prawidłowy rozwój oraz jak zauważyć błędy emisyjne i im zapobiegać.

Prezentowane na warsztatach ćwiczenia można stosować w celu zaktywizowania grupy, rozluźnienia, a także uwrażliwienia na muzykę w atrakcyjny sposób.


Cele:

 • zaprezentowanie praktycznych ćwiczeń muzycznych – ruchowych, emisyjnych, rytmicznych i słuchowych, które można stosować podczas zajęć z dziećmi,
 • zaprezentowanie ćwiczeń z zakresu aktywnego słuchania muzyki,
 • poznanie sposobów wykorzystania rekwizytów na zajęciach z dziećmi,
 • zdobycie wiedzy na temat budowy aparatu głosowego dziecka,
 • zdobycie wiedzy na temat jak zapobiegać błędom emisyjnym u dzieci oraz jak wspierać u nich prawidłowy rozwój śpiewu.

Program:

Część I

 • elementy aktywnego słuchania muzyki, z dodaniem gestów i prostych ilustracji utworów ruchem,
 • wykorzystanie muzyki poważnej na zajęciach muzycznych,
 • nauka tworzenia interpretacji ruchowych do utworów muzycznych i piosenek,
 • ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne (pobudzające i hamujące ruch), ćwiczące refleks i umiejętność koncentracji,
 • gry i zabawy muzyczne, interaktywne, ruchowe,
 • zabawy muzyczno-ruchowe z użyciem rekwizytów,
 • ćwiczenia rozluźniająco – relaksujące, niwelujące niepotrzebne napięcia mięśni.

Część II

 • przystępne i ciekawe dla dzieci i młodzieży ćwiczenia emisyjne z elementami rozrywkowo-zabawowymi,
 • ćwiczenia rozluźniająco – relaksujące, niwelujące niepotrzebne napięcia mięśni,
 • piosenki z opracowaniem ruchowym oraz możliwości ich wykorzystania w zabawach muzycznych,
 • zabawy i opowiadania emisyjne,
 • informacje na temat: budowy aparatu głosowego, czym różni się aparat głosowy dziecka od aparatu głosowego dorosłej osoby, jakie są najczęściej popełniane błędy przez dzieci w początkowym okresie nauki śpiewu, jak je rozpoznać, jak zapobiegać błędom emisyjnym u dzieci, jak wspierać rozwój głosowy dziecka.

Korzyści:

 • poznanie ciekawych sposobów, aby zachęcić dzieci do aktywnego przeżywania muzyki,
 • uczestnicy szkolenia mają okazję poznać zabawy i piosenki ułożone w grupy tematyczne związane m.in. z porami roku, zwierzętami, zabawami “codziennymi”,
 • uczestnicy poznają ciekawe, nowatorskie ćwiczenia umuzykalniające do wykorzystania na różnych etapach nauczania,
 • uczestnicy mają możliwość zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi w muzyce (np.: tempo, dynamika, artykulacja),
 • uczestnicy poznają praktyczną wiedzę na temat specyfiki głosu dziecka, którą będą mogli wykorzystywać podczas zajęć,
 • poznanie ćwiczeń oddechowych, emisyjnych, kształcących prawidłową postawę podczas śpiewu.

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne na terenie placówki (preferowana forma szkolenia),
 • szkolenie online.

Zaświadczenia:

Zaświadczenie

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu kursu doskonalącego dla nauczycieli, wydawane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.


Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i nowym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Odbiorcy:

nauczyciele przedszkolni oraz nauczyciele szkoły podstawowej

Prowadząca:

Paulina Wójcik: Wokalistka, pedagog. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej (specjalności: Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych oraz Rytmika), a także absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale wokalno – instrumentalnym, specjalność wokalno - aktorska. Jej pasją jest zgłębianie tajników śpiewu dziecięcego. W 2017 roku wydała książkę „Nauczmy dzieci śpiewać!”. Od roku 2010 zbierała cenne doświadczenia pracując z najmłodszymi dziećmi w krakowskich przedszkolach jako nauczycielka rytmiki i współpracowała z krakowskimi chórami jako solistka. Obecnie pracuje jako nauczyciel śpiewu, kształcenia słuchu oraz rytmiki w szkołach muzycznych I stopnia. Stale poszerza swoje umiejętności i wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach, zgłębiając literaturę polską i zagraniczną, a także poszukując własnych metod nauczania i pomysłów na ćwiczenia wokalne i rytmiczne. Prowadzi warsztaty wokalne i rytmiczne oraz lekcje otwarte. Jest członkiem działającego od 2017 roku krakowskiego trio kameralnego.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

OCENA Z ANKIET:

OCENA Z ANKIET:

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl