Wybrane elementy metody Carla Orffa. Śpiew jest dobry na wszystko

Gra na instrumentach perkusyjnych zawsze wzbudza w dzieciach wielki entuzjazm i sprawia im wielką radość. Poprzez grę dziecko rozwija swoją muzykalność, ćwiczy poczucie rytmu, rozwija wyobraźnię muzyczną i inwencję twórczą. Gra na instrumentach kształci koncentrację, uwagę i zdyscyplinowanie.
Śpiew jest podstawową formą umuzykalniania – integruje dzieci, sprawia, że stają się odważniejsze. Podczas śpiewania dziecko rozwija aparat mowy, zaczyna świadomie operować oddechem, kontroluje postawę ciała.

Warsztaty opierają się na poznaniu i nabyciu umiejętności wykorzystania instrumentów perkusyjnych oraz elementów body percussion na zajęciach muzycznych w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także na poznaniu piosenek wraz z opracowaniami ruchowymi i praktycznych ćwiczeń zabawowo – emisyjnych: dykcyjnych, oddechowych, wokalnych, które można wykorzystywać podczas zajęć z dziećmi.


Cele:

 • zapoznanie z wybranymi elementami metody Carla Orffa,
 • zaprezentowanie szeregu gier i zabaw z muzyką,
 • zapoznanie z ćwiczeniami z zakresu body percussion,
 • nauka piosenek wraz z opracowaniami ruchowymi oraz przydatnych ćwiczeń emisyjnych do wykorzystania podczas zajęć,
 • zdobycie wiedzy na temat wpływu śpiewu na rozwój dziecka oraz tego jak dbać o dziecięcy głos,
 • szkolenie szczególnie polecane nauczycielom przedszkola oraz nauczania zintegrowanego.

Program:

Część I

 • ćwiczenia z instrumentami perkusyjnymi, instrumentacje piosenek i utworów muzycznych,
 • ćwiczenia ruchowo – słuchowe, uwrażliwiające na elementy muzyki, kształcące umiejętność utrzymania stałego tempa i pulsu przez grupę,
 • ćwiczenia rytmiczno – głosowe, koordynujące dźwięk z ruchem, rytmizujące tekst,
 • ćwiczenia rytmiczno – ruchowe, ilustrujące tekst utworów, nauka tworzenia interpretacji ruchowych do utworów muzycznych i piosenek,
 • ćwiczenia z gestodźwiękami (body percussion).

Część II

 • nauka piosenek z opracowaniem ruchowym oraz ich wykorzystanie w zabawach muzycznych,
 • opowiadania i wierszyki dykcyjno-emisyjne,
 • ćwiczenia i zabawy wokalne: rozluźniające, oddechowe, artykulacyjne, emisyjne,
 • zagadnienia z zakresu higieny głosu dziecka,
 • wiadomości na temat: jaki jest wpływ śpiewu na rozwój ogólny dziecka, jak rozwija się głos i słuch w poszczególnych fazach rozwoju dziecka, jak zachęcić dzieci do śpiewania, o czym pamiętać podczas śpiewania z dziećmi i jakich błędów unikać, jak dbać o głos.

Korzyści:

 • uczestnicy mają okazję poznać ciekawe piosenki, tańce i opracowania na instrumentach perkusyjnych, które znakomicie będą się nadawać na uroczystości szkolne i przedszkolne, a także wspomogą przygotowanie zajęć tematycznych, związanych z porami roku,
 • zdobycie praktycznej wiedzy zarówno poprzez uczestniczenie w proponowanych formach uczenia piosenek i zabaw jak i poprzez próby tworzenia własnych materiałów,
 • zdobycie praktycznej wiedzy o specyfice głosu dziecięcego, którą można wykorzystać podczas zajęć,
 • poznanie szeregu atrakcyjnych dla dzieci ćwiczeń i historyjek emisyjnych, dykcyjnych i oddechowych.

Możliwa forma szkoleń:

 • szkolenie stacjonarne na terenie placówki (preferowana forma szkolenia),
 • szkolenie online.

Zaświadczenia:

Zaświadczenie

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje zaświadczenie według Rozporządzenia MEN o ukończeniu kursu doskonalącego dla nauczycieli, wydawane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.


Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:

Możliwość finansowania naszych szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli (zgodność z ustawą Karta Nauczyciela – art. 70a 3a) i nowym Rozporządzeniem MEN z 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Odbiorcy:

nauczyciele przedszkolni oraz nauczyciele szkoły podstawowej

Prowadząca: Paulina Wójcik

Wokalistka, pedagog. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej (specjalności: Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych oraz Rytmika), a także absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale wokalno – instrumentalnym, specjalność wokalno - aktorska. Jej pasją jest zgłębianie tajników śpiewu dziecięcego. W 2017 roku wydała książkę „Nauczmy dzieci śpiewać!”. Od roku 2010 zbierała cenne doświadczenia pracując z najmłodszymi dziećmi w krakowskich przedszkolach jako nauczycielka rytmiki i współpracowała z krakowskimi chórami jako solistka. Obecnie pracuje jako nauczyciel śpiewu, kształcenia słuchu oraz rytmiki w szkołach muzycznych I stopnia. Stale poszerza swoje umiejętności i wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach, zgłębiając literaturę polską i zagraniczną, a także poszukując własnych metod nauczania i pomysłów na ćwiczenia wokalne i rytmiczne. Prowadzi warsztaty wokalne i rytmiczne oraz lekcje otwarte. Jest członkiem działającego od 2017 roku krakowskiego trio kameralnego.

Długość szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

KOSZT SZKOLENIA DLA RADY:

Zapytaj o wycenę dla Twojej miejscowości

OCENA Z ANKIET:

OCENA Z ANKIET:

  Skontaktuj się
  Skontaktuj się, aby otrzymać wycenę:
  tel.: 603 759 448, e-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl